Studia I i II stopnia, jednolite magisterskie
DO POBRANIABaner informacji z jednostek

Samodzielna Pracownia Stomatologii Dziecięcej


Siedziba jednostki:

al. Powstańców Wielkopolskich 72; 70 - 111 Szczecin, budynek XVIII, poziom -1


Sekretariat:

dr n. zdr. Marta Grzegocka - samodzielny referent; tel.: 91 466 17 30; mail: zstdz@pum.edu.pl (REJESTRACJA DO PORADNI STOMATOLOGII DZIECIECEJ UKS PUM : 91 506 77 37 )


Kierownictwo:

 • dr n. med. Joanna Manowiec

Kadra dydaktyczna:

 • dr n. med. Joanna Manowiec: Starszy wykładowca, 91 466 17 30 joanna.manowiec@pum.edu.pl
 • dr n. med. Anna Jarząbek: adiunkt, anna.jarząbek@pum.edu.pl
 • dr n. med. Agnieszka Kus - Bartoszek: asystent, agnieszka.kus.bartoszek@pum.edu.pl
 • lek.dent. Aleksandra Wdowiak - Szymanik: wykładowca, aleksandra.wdowiak@pum.edu.pl
 • lek.dent. Natalia Wielusińska - Opałko wykładowca natalia.wielusinska.opalko@pum.edu.pl

 

ROK AKADEMICKI / ACADEMIC YEAR 2023-2024

Szanowni Studenci,

Przypominamy że na zajęcia kliniczne należy przychodzić w fartuchu, obuwiu zmiennym oraz posiadać identyfikator.  Przed rozpoczęciem zajęć należy zapoznać się z Zarządzeniem Rektora PUM nr 105/2022. w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2023 / 2024 (w zakładce dokumeny do pobrania).

 


1. KOLOKWIA -  EGZAMINYCH / COLLOQIUMS - EXAMS

Szanowni Państwo,

W imieniu Pani dr n. med. Joanny Manowiec, kierownika Samodzielnej Pracowni Stomatologii Dziecięcej PUM uprzejmie informuję, że egzamin dyplomowy (11.03.2024) rozpocznie się o godzinie 08.30 na obu salach wykładowych:

Obowiązuje podział na grupy:

 • Sala wykładowa im. Mikołaja Kopernika: grupy S1 i S2
 • Sala wykładowca im. Brzezińskiego: grupy S3 i S4

Czas na napisanie egzaminu: 110 minut.

Z uszanowaniem

Marta Grzegocka

06.03.2024


WYKAZ KOLOKWIÓW JEST NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANY. ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ O TERMINACH PROSZĘ KLIKNĄĆ W LINK PONIŻEJ 

>>>link<<<

THE LIST OF COLLOCUMS IS CONTINUOUSLY UPDATED. TO FIND OUT ABOUT DATES PLEASE CLICK ON THE LINK ABOVE

Ostatnia aktualizacja : 06.10.2023
MGrzegocka

UWAGA 5 ROK / ATTENTION 5-TH YEAR

 • EGZAMIN USTNY: Egzaminy ustne odbywają się w semestrze letnim, po uprzednim ustaleniu terminu egzaminu z Kierownikiem. Egzamin odbywa się w grupach minimum 2 osobowych. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą Kierownik Jednostki oraz randomowy Asystent z Jednostki.
 • EGZAMINY PISEMNY: Termin ustalany jest w toku zajęć
 • EGZAMIN PRAKTYCZNY: Odbywa się podczas zajęć wg. ustalonego harmonogramu.

 

 • ORAL EXAMINATION: Oral exams take place in the summer semester, after prior arrangement of the exam date with the Head. The exam takes place in groups of at least 2 people. The Examination Committee consists of the Head of the Unit and a random Assistant from the Unit.
 • WRITTEN EXAMS: The date is set during classes
 • PRACTICAL EXAM: Takes place during classes according to: fixed schedule.

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

 

Szanowni Państwo,

Drodzy Studenci,

Informujemy, że nasza Uczelnia oferuje Wam szerokie wsparcie w trudnych sytuacjach, m.in. pod niżej podanym linkiem znajdziecie zakładkę Komisji ds. mobbingu, w której opisana została Procedura przeciwdziałania mobbingowi, wykorzystywaniu seksualnemu i dyskryminacji studentów i doktorantów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

https://www.pum.edu.pl/studia_iii_stopnia/wsparcie/komisja_ds_mobbingu/

W sekcji  - WSPARCIE,  znajdą Państwo również kontakt do Rzecznika praw studentów i doktorantów, Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oraz informacje dotyczące pomocy psychologicznej dla studentów.

 


3. DOKUMENTY ORGANIZACYJNE / ORGANIZATION DOCUMENTS 2023 - 2024

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
REGULAMIN PRZEDMIOTU STOMATOLOGIA DZIECIĘCA I PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA
10/10/2023
REGULATIONS FOR PEDIATRIC DENTISTRY AND DENTAL PREVENTION
01/03/2024

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
SYLABUS Z PRZEDMIOTU STOMATOLOGIA DZIECIĘCA DLA 3 ROKU
28/09/2023
SYLABUS Z PRZEDMIOTU STOMATOLOGIA DZIECIĘCA DLA 4 ROKU
28/09/2023
SYLABUS Z PRZEDMIOTU STOMATOLOGIA DZIECIĘCA DLA 5 ROKU
28/09/2023
SYLLABUS FROM THE PEDIATRIC DENTISTRY FOR 1ST YEAR
28/09/2023
SYLLABUS FROM THE PEDIATRIC DENTISTRY FOR 4TH YEAR
28/09/2023
SYLLABUS FROM THE PEDIATRIC DENTISTRY FOR 5TH YEAR
28/09/2023

POZOSTAŁE PLIKI

Plik
Opis
Data
SEMINARIA - 3 ROK 2023-2024
14/11/2023
SEMINARIA - 4 ROK 2023 - 2024
28/09/2023
SEMINARIA - 5 ROK 2023-2024
28/09/2023
SEMINARS - 3 TH YEAR 2023 - 2024
28/09/2023
SEMINARS - 4 TH YEAR 2023 - 2024
28/09/2023
SEMINARS - 5 TH YEAR 2023 - 2024
28/09/2023
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886