Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieBaner informacji z jednostek

Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej


Siedziba jednostki:

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin


Sekretariat:

dr n. zdr. Marta Grzegocka - samodzielny referent; tel: +48 91 466 16 73, e-mail: zpropst@pum.edu.pl (PORADNIA STOMATOLOGII I FIZJOTERAPII UKS PUM - 91 506 77 28; 91 506 77 40)


Kierownictwo:

  • dr hab. n. med. Danuta Lietz - Kijak, prof. PUM: Kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:

  • dr n. med. Gronwald Helena: Asystent , 91 466 16 66 helena.gronwald@pum.edu.pl
  • dr n. med. Skomro Piotr: Starszy Wykładowca, 91 466 16 67 piotr.skomro@pum.edu.pl
  • lek.dent. Barbara Gronwald: Wykładowca, 91 466 16 67 barbara.gronwald@pum.edu.pl
  • lek.dent. Lidia Szczucka: Wykładowca, 91 466 16 73 lidia.szczucka@pum.edu.pl
  • lek. dent. Garstka Adam: Wykładowca, 91 466 16 67 adam.garstka@pum.edu.pl

->> DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI

->> SEKCJA FIZYKODIAGNOSTYKI I FIZJOTERAPII STOMATOLOGICZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

->> SYMPOZJA NAUKOWE

->> STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE -  "STO - MATER - FIZ" - STUDENTS SCIENCE CLUB <<-


ROK AKADEMICKI 2023 - 2024

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Szanowni Państwo,

Drodzy Studenci,

Informujemy, że nasza Uczelnia oferuje Wam szerokie wsparcie w trudnych sytuacjach, m.in. pod niżej podanym linkiem znajdziecie zakładkę Komisji ds. mobbingu, w której opisana została Procedura przeciwdziałania mobbingowi, wykorzystywaniu seksualnemu i dyskryminacji studentów i doktorantów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

https://www.pum.edu.pl/studia_iii_stopnia/wsparcie/komisja_ds_mobbingu/

W sekcji  - WSPARCIE,  znajdą Państwo również kontakt do Rzecznika praw studentów i doktorantów, Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oraz informacje dotyczące pomocy psychologicznej dla studentów.

 

PLANY ZAJĘĆ / TIMETABLES

DO POBRANIA / DOWNLOAD

SEMESTR LETNI / SUMMER SEMESTER

>>> 1 ROK, ANATOMIA I FIZJOLOGIA NARZĄDU ŻUCIA<<<
>>> 1 ND, ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF STOMATOGHNATIC SYSTEM<<<

>>>4 ROK - REHABILITACJA<<<
>>>
4 ROK - ZARZĄDZANIE I EKONOMIKA<<<

>>>4 ND - REHABILITATION<<<
>>>4 ND - MANAGEMENT AND ECONOMIC<<<

>>>5 PL - RADIOLOGIA STOMATOLOGICZNA <<<
>>>5 EN - DENTAL RADIOLOGY <<<

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEMESTR ZIMOWY / WINTER SEMESTER

>>>2 ROK, MATERIAŁOZNAWSTWO I SPRZĘT STOMATOLOGICZNY<<<
>>>2 ND., MATERIAL AND DENTAL EQUIPMENT<<<

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
REGULAMIN DLA 1 ROKU STOMATOLOGII. PRZEDMIOT: ANATOMIA I FIZJOLOGIA NARZĄDU ŻUCIA. ROK AK.: 2023 - 2024
27/09/2023
REGULAMIN DLA 2 ROKU STOMATOLOGII. PRZEDMIOT: MATERIAŁOZNAWSTWO I SPRZĘT STOMATOLOGICZNY. ROK AK.: 2023 - 2024
27/09/2023
REGULAMIN DLA 4 ROKU STOMATOLOGII. PRZEDMIOT: REHABILITACJA. ROK AK.: 2023 - 2024
27/09/2023
REGULAMIN DLA 4 ROKU STOMATOLOGII. PRZEDMIOT: ZARZĄDZANIE I EKONOMIKA. ROK AK.: 2023 - 2024
27/09/2023

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Sylabus dla 1 roku stomatologii z przedmiotu Anatomia i fizjologia narządu żucia, w roku akademickim 2023 - 2024
27/09/2023
Sylabus dla 2 roku stomatologii z przedmiotu Materiałoznawstwo i sprzęt stomatologiczny, w roku akademickim 2023 - 2024
27/09/2023
Sylabus dla 4 roku stomatologii z przedmiotu Rehabilitacja, w roku akademickim 2023 - 2024
27/09/2023
Sylabus dla 4 roku stomatologii z przedmiotu Zarządzanie i ekonomika, w roku akademickim 2023 - 2024
27/09/2023
Syllabus for the 1st year of dentistry in the subject Anatomy and physiology of the masticatory system, in the academic year 2023 - 2024
02/10/2023
Syllabus for the 2nd year of dentistry in the subject Materials and dental equipment, in the academic year 2023 - 2024
02/10/2023
Syllabus for the 4th year of dentistry in the subject Rehabilitation, in the academic year 2023 - 2024
02/10/2023
Syllabus for the 4th year of dentistry in the subject Management and economics, in the academic year 2023 - 2024
02/10/2023
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886