Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieBaner informacji z jednostek

Zakład Higieny i Epidemiologii


Siedziba jednostki:

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki MCD1, piętro 2


Sekretariat:

Telefon: +48 91 466 16 38, E-mail: zd.higieny.epidemiologii@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • dr hab. n. med. Tomasz Olszowski

Kadra dydaktyczna:

  • Beata Krepska
  • dr n.med. Marta Milona

REGULAMINY

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Basics of EBM (Evidence Based Medicine) 22/23
15/05/2023
Farmakoepidemiologia 22/23
15/05/2023
Higiena i epidemiologia 22/23
15/05/2023
Jurisdiction 22/23
15/05/2023
Orzecznictwo 22/23
15/05/2023
Podstawy EBM (Evidence Based Medicine) 22/23
15/05/2023
Public health with epidemiology and hygiene 22/23
15/05/2023
Soicial Dentistry 22/23
15/05/2023
Stomatologia społeczna 22/23
15/05/2023
Zdrowie publiczne z epidemiologią i higieną 22/23
15/05/2023
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886