Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieBaner informacji z jednostek

Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Gastroenterologicznej


Siedziba jednostki:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM, Ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, wejście "G", II piętro


Sekretariat:

Tel: +48 91 425 32 02, E-mail: sekr.chirgastro@spsk1.szn.pl


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. n. med. Tadeusz Sulikowski Kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:

  • dr n. med. Jan Pawlus - Starszy wykładowca I jan.pawlus@pum.edu.pl
  • dr n. med. Jarosław Lichota - Asystent I jaroslaw.lichota@pum.edu.pl
  • dr n. med. Grzegorz Stańko - Starszy wykładowca I grzegorz.stanko@pum.edu.pl
  • lek. Jakub Jędrych - Starszy wykładowca I jakub.jedrych@pum.edu.pl
  • dr n. med. Robert Klęk - Starszy wykładowca I robert.klek@pum.edu.pl

W Klinice Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Gastroenterologicznej działa koło naukowe 

- opiekun: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Sulikowski, dr n med Jarosław Lichota

 

 

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Regulamin dydaktyczny jednostki
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886