Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieBaner informacji z jednostek

Katedra Farmakologii


Siedziba jednostki:

Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin (Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2, budynek IV)


Sekretariat:

tel. +48 91 466 1589, +48 91 466 1590, email: farmakol@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. n. med. Marek Droździk Kierownik Katedry Farmakologii PUM

Kadra dydaktyczna:

  • prof. dr hab. n. med. Monika Białecka
  • prof. dr hab. n. med. Anna Machoy-Mokrzyńska
  • prof. dr hab. n. med. Mateusz Kurzawski
  • dr hab. n. med. Ewa Dąbrowska-Żamojcin
  • dr n. med. Magdalena Perużyńska
  • dr n. med. Joanna Łapczuk-Romańska
  • dr n. med. Anna Czerkawska
  • dr n. med. Urszula Adamiak-Giera
  • dr n. med. Damian Malinowski

Informacje dla studentów

 

Kierunek Farmacja

 

IV rok: Biotechnologia Farmaceutyczna z Farmacją Przemysłową II

 

 

V rok: Farmakoterapia z naukową informacja o leku

 

Kierunek Lekarski

 

III rok: Farmakologia

 

IV rok: Farmakologia

 

V rok: Farmakologia kliniczna

 

Kierunek Lekarsko-Dentystyczny

III rok: Farmakologia

 

IV rok: Farmakologia kliniczna

 


 

English Program

 

Rules and regulations for foreign students

 

Exam dates

Final Exam Information - IVth year students

Final pharmacology exam date for students from N1 and NA groups: March 14th, 2024.

Time: 15:35 - 17:15

 

Medicine

III & IV year: Pharmacology

 

V year: Clinical Pharmacology

 

Dentistry

III year: Pharmacology

 

 

IV year: Clinical pharmacology

 

Faculty of medicine IIIrd and IVth year

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886