Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieBaner informacji z jednostek

Katedra i Zakład Patomorfologii


Siedziba jednostki:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM


Sekretariat:

71-242 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1 tel.: (091) 425 34 78


Kierownictwo:

 • prof. dr hab. n.med. Elżbieta Urasińska

Kadra dydaktyczna:

 • prof. dr hab. n. med. Maria Chosia
 • prof. dr hab. n. med. Wenancjusz Domagała
 • prof. dr hab. n. med. Bohdan Górski
 • dr hab. n. med. Paweł Domagała
 • dr hab. n. med. Katarzyna Karpińska - Łukaszewicz
 • dr hab. n. med. Marek Masiuk
 • dr n. med. Jolanta Hybiak
 • dr n. med. Bernardeta Chajnowska
 • dr n. med. Sylwia Jankowska - Szabłowska
 • mgr Kornelia Jankowska

WAŻNE INFORMACJE

Terminy kolokwiów i egzaminu końcowego dla studentów kierunku lekarskiego w roku akademickim 2023/24

Wykłady dla studentów 3 roku kierunku lekarskiego, 2 roku kierunku lekarsko - dentystycznego i 2 roku kierunku biotechnologia medyczna będą nagrane i udostępnione na platformie Moodle w wirtualnym dziekanacie.

Studenci są zobowiązani uczęszczać na zajęcia wraz z grupą, do której zostali przydzieleni przez Dziekana. Nie jest możliwe odrabianie zajęć z inną grupą.

------------------

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA dla studentów 3 roku kierunku lekarskiego

 1. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej zaliczenie ćwiczenia/seminarium polega na zdaniu materiału przerobionego na ćwiczeniu/seminarium, u osoby prowadzącej zajęcia w terminie 1 tygodnia od momentu usprawiedliwienia.
 2. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej zaliczenie ćwiczenia/seminarium polega na zdaniu materiału przerobionego na ćwiczeniu/seminarium, u osoby prowadzącej zajęcia w terminie 1 tygodnia od nieobecności oraz udziału w przygotowaniu preparatów do badania histopatologicznego w Zakładzie Patomorfologii przez 6 godzin w okresie między nieobecnością, a terminem najbliższego kolokwium.
 3. W przypadku nieuczestniczenia w sekcji (nieobecność usprawiedliwiona) należy tę sekcję odrobić do 9.02.2024 w semestrze zimowym i do 7.06.2024 w semestrze letnim tylko w tutejszym Zakładzie Patomorfologii.
 4. W przypadku nieuczestniczenia w sekcji (nieobecność nieusprawiedliwiona) należy tę sekcję odrobić do 9.02.2024 w semestrze zimowym i do 7.06.2024 w semestrze letnim tylko w tutejszym Zakładzie Patomorfologii i uczestniczyć w przygotowaniu preparatów do badania histopatologicznego w Zakładzie Patomorfologii przez 6 godzin w terminach jak wyżej.

---------------------------

IMPORTANT INFORMATION

Cycle tests and the final examination dates for medical students in the 2023/24 academic year

Students are obliged to attend classes with the groups they were assigned to by the Deans Office. If students wish to attend classes with other group they need to obtain a written permission from the Dean. Students without permission will not be allowed to attend classes with other groups.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PATOMORFOLOGIA 2023/2024

 

III rok Wydz. Medycyny i Stomatologii - kierunek lekarski

 

II rok Wydz. Medycyny i Stomatologii - kierunek lekarsko - dentystyczny (przedmiot: patomorfologia z patologią jamy ustnej)

 1. regulamin
 2. harmonogram zajęć
 3. zagadnienia
 4. wykłady

 

II rok Wydz. Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej - kierunek analityka medyczna (przedmiot: patomorfologia)

 1. regulamin
 2. harmonogram zajęć
 3. wykłady

 

III rok Wydz. Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej - kierunek analityka medyczna (przedmiot: cytologia kliniczna)

 

II rok Wydz. Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej - kierunek biotechnologia, specjalność biotechnologia medyczna

 1. regulamin
 2. harmonogram zajęć
 3. wykłady

--------------------------------------

PATHOMORPHOLOGY 2023/2024

 

3rd year of the Faculty of Medicine and Dentistry (major MEDICINE)

 1. rules and regulations
 2. timetable
 3. course syllabus

 

2nd year of the Faculty of Medicine and Dentistry (major DENTISTRY)

 1. rules and regulations
 2. timetable
 3. course syllabus (seminars and practical classes on Fridays)
 4. course syllabus (seminars on Wednesdays)
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886