Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieBaner informacji z jednostek

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka


Siedziba jednostki:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie, Szpital Police 72-010, I piętro, pom.236/237


Sekretariat:

Sekretariat Kierownika Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka: 72-010 Police, ul. Siedlecka 2, tel/fax +48 91 425 38 91, e-mail klneonat@pum.edu.pl


Kierownictwo:

 • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kordek kierownik

Kadra dydaktyczna:

 • dr hab. n. med. Beata Łoniewska prof. PUM +48 91 466 1375 beata.loniewska@pum.edu.pl
 • dr n. med. Diana Sochaczewska starszy asystent +48 91 425 3893 diana.sochaczewska@pum.edu.pl

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka realizuje zadania dydaktyczne i naukowe w dwóch lokalizacjach:

1.Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie, Szpital Police 72-010, I piętro, pom.236/237    

2.Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM, Aleja Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, III piętro, pom.325,326

Skład osobowy jednostek szpitalnych

Lekarze pracujący w Klinice Neonatologii SPSK Nr 1:

 • dr n. med. Violetta Seskowicz-Wnuk - pediatra, specjalista neonatolog, z-ca lekarza kierującego
 • lek. med. Ewa Banaś- specjalista neonatolog
 • dr n. med. Monika Bracik- specjalista pediatrii i neonatologii
 • dr n. med. Brygida Jaskot- pediatra, specjalista neonatolog
 • dr n. med. Diana Sochaczewska - specjalista pediatrii i neonatologii
 • dr hab. med. Elżbieta Baryła-Pankiewicz- pediatra, specjalista neonatolog
 • dr n. med. Maria Girzejowska - pediatra, specjalista neonatolog
 • lek. med. Krystyna Ilkiewicz-Łazaronek- pediatra, specjalista neonatolog
 • lek. med. Alicja Krogulec - rezydent neonatologii
 • lek. Aleksandra Krzysztofik - rezydent neonatologii
 • lek. Anna Rosiak-Pituch, specjalista pediatra, rezydent neonatologii

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr Joanna Wasilewska - specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego

 • Sekretarka medyczna - Elżbieta Wasielewska, e-mail: sekr.neonat@spsk1.szn.pl

Lekarze pracujący w Klinice Neonatologii SPSK Nr 2:

 • dr hab. n. med. Beata Łoniewska, prof. PUM, pediatra, specjalista neonatolog - lekarz kierujący 

 • dr n. med. Anna  Błażejczak, pediatra, specjalista neonatolog
 • dr  n. med.  Agata  Jankowska, specjalista  pediatra, neonatolog i  kardiolog  dziecięcy
 • lek. med.  Joanna  Tousty,  specjalista  pediatra,  neonatolog
 • dr n. med.  Dagmara Węgrzyn, specjalista  neonatolog
 • dr n. med.  Anna  Borowiak, specjalista  neonatolog
 • dr  n. med.  Agnieszka Sontowska,  specjalista  neonatolog
 • lek. med. Agnieszka  Kilian, specjalista pediatra, neonatolog
 • lek. med. Ewa Nurska, specjalista neonatolog
 • lek.  med. Katarzyna  Czyżewska,  rezydent neonatologii
 • dr n. med.  Magda  Fraszczyk-Tousty, rezydent neonatologii
 • lek. med.  Ewa  Łuczkowska, rezydent neonatologii
 • lek. med. Patrycja  Kałużna, rezydent neonatologii
 • lek. Kamila Gizycka-Przygoda, rezydent neonatologii
 • lek. Magda Ciesielczyk, rezydent neonatologii

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr Anna Romańska - specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego

 • Sekretarki medyczne -  Klaudia Miser, Anna Mikołajewska, e-mail: sekretariat.noworodki@spsk2-szczecin.pl

Działalność dydaktyczna

 • neonatologia dla studentów V roku Wydziału Medycyny i Stomatologii, po polsku i angielsku
 • neonatologia w ramach pediatrii III rok WMiS, po polsku  i angielsku
 • zajęcia z neonatologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu
 • staże do specjalizacji z pediatrii, neonatologii, ginekologii i położnictwa
 • staże podyplomowe
 • szkolenie lekarzy rodzinnych

Działalność naukowo-badawcza

 • Zasadniczą problematykę naukową Kliniki stanowi ocena wpływu różnorodnych czynników prenatalnych na stan urodzeniowy noworodka, przebieg okresu adaptacyjnego i dalszy rozwój dziecka. Najwięcej uwagi wymagają: cukrzyca matki, nadciśnienie indukowane ciążą, choroby autoimmunologiczne, hipotrofia płodu. W Klinice prowadzone są także badania mające na celu wczesną identyfikację zakażeń wczesnych i późnych u noworodków oraz wpływu różnych czynników na mikrobiom jelitowy.

Dzialalność medyczno-usługowa

 • hospitalizacje noworodków zdrowych, pozostających z matką w systemie rooming-in
 • hospitalizacje noworodków wymagających intensywnego nadzoru w Oddziale Patologii Noworodka
 • hospitalizacje noworodków wymagającyh intensywnej terapii i intensywnego nadzoru, wysokospecjalistycznych procedur
 • hospitalizacje noworodków przyjmowanych z innych szpitali celem specjalistycznej diagnostyki i leczenia
 • hospitalizacje noworodków przyjmowanych z domu celem specjalistycznej diagnostyki i leczenia
 • edukacja rodziców w opiece nad noworodkiem oraz udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach
 • ambulatoryjne wykonywanie badań USG u noworodków
 • opieka typu follow-up: Poradnia Patologii Rozwoju - Police (SPSK1)
 • opieka typu follow-up: Poradnia Patologii  Noworodka - Pomorzany (SPSK2)

REGULAMINY

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Sylabus neonatologia
Sylabus neonatologia EP
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886