Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieBaner informacji z jednostek

Zakład Propedeutyki, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego


Siedziba jednostki:

USK nr 1 PUM ,ul . Unii Lubelskiej 1 ,71-252 Szczecinie, wejście C piętro V


Sekretariat:

telefon: +48 91 4253529 , E-mail: khchw@pum.edu.pl


Kierownictwo:

 • prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka

Kadra dydaktyczna:

 • prof. dr hab.n. med. Krystyna Widecka kierownik
 • prof.dr hab.n.med. Tomasz Miazgowski profesor
 • dr n. med. Jacek Głowala wykładowca
 • Barbara Biedrzycka analityk medyczny

Poradnie Przykliniczne


PORADNIA PRZYKLINICZNA ZAKŁADU PROPEDEUTYKI , CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO PUM SPSK NR 1 W SZCZECINIE

PORADNIA  NADCIŚNIENIA  TĘTNICZEGO

- rejestracja od 8:00 do 15:00 (pn - pt); tel. (091) 425 34 04

- lekarze przyjmujący:

prof. hab. n.med. Krystyna Widecka

dr n. med. Jacek Głoawala

 

Pracownia Naukowa

Pracownik inżynieryjno-techniczny: Barbara Biedrzycka

Pracownia Naukowa Zakładu Propedeutyki, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego

zlokalizowana na 5 piętrze SPSK1, wejście C.

Kontakt telefoniczny: 91 425 35 29


Pracownia posiada sprzęt badawczo-pomiarowy:


Czytnik Mikropłytkowy absorbancji ELx800 ™ wraz z automatyczną płuczką.

Wykorzystanie testów ELISA i EIA.

Odczytuje płytki 6-, 12-, 24-, 48- i 96-dołkowe w zakresie absorbancji 0 - 3000 OD.

Zakres długości fali do 400 - 750 nm.

Obecnie wykoywane są oznaczenia:

Aldosteronu, Reniny, Metanefryn, Katecholamin, Testosteronu, Adiponektyny, Renalazy, Nesfatyny, Endostatyny, Kopeptyny, Irisiny.

 

Działalność naukowo-badawcza


Tematyka badań prowadzonych w ZAKŁADZIE  PROPEDEUTYKI ,CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NADCIŚNIENIA  TĘTNICZEGO

 1. Ocena wskaźnika stężenia aldosteronu i aktywności reniny w osoczu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym opornym na leczenie.
 2. Znaczenie substancji hormonalnych i wazoaktywnych w patofizjologii nadciśnienia samoistnego, opornego na leczenie i wtórnego.
 3. Znaczenie substancji hormonalnych i wazoaktywnych w patofizjologii zespołu metabolicznego.
 4. Wskaźnik stężenia aldosteronu i aktywności reniny w osoczu oraz polimorfizm genu syntazy aldosteronu u kobiet z nadciśnieniem pomenopauzalnym
 5. Wczesne wykrywanie subklinicznych uszkodzeń narządowych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w regionie zachodniopomorskim.
 6. Ocena związku pomiędzy przerostem lewej komory serca a upośledzeniem filtracji kłębuszkowej u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.
 7. Ocena zmienności długoterminowej ciśnienia tętniczego u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym i jej związek z markerami wczesnych uszkodzeń narządowych.
 8. Ocena grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej u osób z zespołem metabolicznym w relacji do depozytu tłuszczu trzewnego.
 9. Ocena skuteczności leczenia hipotensyjnego w regionie zachodniopomorskim.
 10. Ocena powikłań narządowych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w ramach ogólnopolskiego Rejestru Nadciśnienia Tętniczego.


Zakład Propedeutyki , Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego t uczestniczy w Krajowym Rejestrze Osób z Nadciśnieniem Tętniczym i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, nadciśnieniem tętniczym opornym i wtórnym. Projekt ten ma na celu ocenę rozpowszechnienia nadciśnienia tętniczego w populacji polskiej, poprawę skuteczności diagnostyki i leczenia chorych z nadciśnieniem tętniczym, edukację lekarzy sprawujących nad nimi opiekę, wypracowanie standardów opieki oraz systemu dostępu do konsultacji i diagnostyki wysokospecjalistycznej, wreszcie identyfikację osób wysokiego ryzyka wśród krewnych chorych z nadciśnieniem tętniczym. Wykorzystanie szczegółowej wiedzy na temat lokalnego rozpowszechnienia nadciśnienia tętniczego i czynników ryzyka chorób układu krążenia pozwoli na stworzenie programów regionalnych.

 

DZIAŁALNOŚĆ  DYDAKTYCZNA

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886