Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieBaner informacji z jednostek

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej


Siedziba jednostki:

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej, SPSK2, ul. Powstańców Wlkp. 72, 70-111, Szczecin, budynek V, 2 piętro


Sekretariat:

mgr Patrycja Jelonek +48 91 466 16 30 fantom@pum.edu.pl


Kierownictwo:

 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski Kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:

 • dr n. med. Katarzyna Kot adiunkt +48 91 466 16 30 katarzyna.kot@pum.edu.pl
 • dr n. med. Ewa Marek adiunkt +48 91 466 16 30 ewa.marek@pum.edu.pl
 • dr n. zdr. Włodzimierz Dura adiunkt +48 91 466 16 30 wlodzimierz.dura@pum.edu.pl
 • lek. dent. Agnieszka Chamarczuk asystent +48 91 466 16 30 agnieszka.chamarczuk@pum.edu.pl
 • lek. dent. Joanna Falkowska asystent +48 91 466 16 30 joanna.falkowska@pum.edu.pl
 • dr n. med. Joanna Rasławska-Socha asystent +48 91 466 16 30 joanna.raslawska.socha@pum.edu.pl
 • lek. stom. Łukasz Połudzień wykładowca +48 91 466 16 30 lukasz.poludzien@pum.edu.pl
 • lek. dent. Patrycja Petruk wykładowca +48 91 466 16 30 patrycja.petruk@pum.edu.pl
 • lek. dent. Aleksandra Filipowicz wykładowca +48 91 466 16 30 aleksandra.filipowicz@pum.edu.pl
 • lek. dent. Miłosz Sulczewski wykładowca +48 91 466 16 30 milosz.sulczewski@pum.edu.pl
 • mgr Agnieszka Krukowska-Zaorska inżynieryjno-techniczne +48 91 466 16 30 agnieszka.krukowska.zaorska@pum.edu.pl

Informacja dla studentów 2 roku (semestr letni 2023/2024)

I kolokwium (19.03.20024r. godz. 17:20 i 17:50)

1. Jańczuk Zbigniew „Stomatologia zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny.”:

 • Etiologia próchnicy – 185-211
 • Patologia próchnicy 213-220 ( bez kompleksu miazgowo-zębinowego)
 • Przebieg kliniczny i podział próchnicy zębów 229-239
 • Leczenie próchnicy 304 – 306 (lakowanie, PRR1, PRR2)
 • Lakowanie zębów (181 – 182)
 • Materiały stosowane do uszczelniania dołków i bruzd (65-67)

2. Piątkowska Danuta „Kariologia współczesna. Postępowanie kliniczne.”

 • Narzędzia stomatologiczne 168-180 (bez ćwieków okołomiazgowych)

II kolokwium (7.05.2024 r. godz. 17:00 i 17:25)

poprawa II kolokwium 15.05 godz. 15:30 CET

1. Jańczuk Zbigniew „Stomatologia zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny.”:

 • Leczenie próchnicy 259 – 329 (bez informacji dotyczących amalgamatu, bez stron od 300-315)
 • Cementy glass-jonomerowe 43-47
 • Kompozyty, kompomery, giomery, ormocery 55-65
 • Systemy adhezyjne 67-72
 • Patologia próchnicy (od Obraz mikroskopowy próchnicy w zębinie) 222-226

III kolokwium (AKTUALIZACJA TERMINU 29.05.2024 r. godz. 14:30 i 14:55)

poprawa III kolokwium 13.06 godz.15:00 CET

1. Jańczuk Zbigniew „Stomatologia zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny.”:

 • Preparaty zawierające wodorotlenek wapnia do Biodentine 47-50
 • Próchnica głęboka D4 237-238
 • Badanie żywotności miazgi 350-351
 • Pulpopatie odwracalne 356-358
 • Metody biologiczne 398- 401 (bez pulpopatiii nieodwracalnych)
 • Seminarium z próchnicy głębokiej

 

Egzamin 2.07. godz. 8:30

 

 

Facebook

 

Znajdziecie nas również na facebook.com

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • Ergonomia/bezpieczeństwo pracy w stomatologii dla I roku kierunku lekarsko-dentystycznego
 • Stomatologia Zachowawcza Przedkliniczna dla II roku kierunku lekarsko-dentystycznego
 • Endodoncja Przedkliniczna dla III roku kierunku lekarsko-dentystycznego
 • Nowoczesne metody terapii stomatologicznej dla IV roku kierunku lekarsko-dentystycznego
 • Studenckie Koło Naukowe - opiekun: prof. zw. dr hab. n. med. Mariusz Lipski
   

Zasadnicza problematyka naukowa

 • Stomatologia odtwórcza
 • Endodoncja - diagnostyka i terapia

Wydarzenia/Aktualności

 Informacje dla studentów

Szanowni Państwo,

Drodzy Studenci,

Informujemy, że nasza Uczelnia oferuje Wam szerokie wsparcie w trudnych sytuacjach, m.in. pod niżej podanym linkiem znajdziecie zakładkę Komisji ds. mobbingu, w której opisana została Procedura przeciwdziałania mobbingowi, wykorzystywaniu seksualnemu i dyskryminacji studentów i doktorantów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

https://www.pum.edu.pl/studia_iii_stopnia/wsparcie/komisja_ds_mobbingu/

W sekcji  - WSPARCIE,  znajdą Państwo również kontakt do Rzecznika praw studentów i doktorantów, Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oraz informacje dotyczące pomocy psychologicznej dla studentów.

Drodzy studenci IV roku, przypominamy, że 24 października w ramach przedmiotu Nowoczesne Metody Terapii Stomatologicznej rozpoczynają się ćwiczenia z maszynowego opracowania kanałów. W związku z tym bardzo prosimy o przyniesienie zębów naturalnych.

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Regulamin przedmiotu Ergonomia/Bezpieczeństwo pracy w stomatologii (PL)
Regulation of the subject Ergonomics/Health and safety at work (EP)
Regulamin przedmiotu Stomatologia Zachowawcza Przedkliniczna (PL)
Regulation of the subject Preclinical Conservative Dentistry (EP)
Regulamin przedmiotu Endodoncja Przedkliniczna (PL)
Regulation of the subject Preclinical Endodontics (EP)
Regulamin przedmiotu Nowoczesne Metody Terapii Stomatologicznej (PL)
Regulation of the subject Modern Dental Therapies (EP)

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Sylabus przedmiotu Ergonomia/Bezpieczeństwo pracy w stomatologii (PL)
Syllabus of the subject Ergonomics/Health and safety at work (EP)
Sylabus przedmiotu Stomatologia Zachowawcza Przedkliniczna (PL)
Syllabus of the subject Preclinical Conservative Dentistry (EP)
Sylabus przedmiotu Endodoncja Przedkliniczna (PL)
Syllabus of the subject Preclinical Endodontics (EP)
Sylabus przedmiotu Nowoczesne Metody Terapii Stomatologicznej (PL)
Syllabus of the subject Modern Dental Therapies (EP)

POZOSTAŁE PLIKI

Plik
Opis
Data
Program przedmiotu Ergonomia/bezpieczeństwo pracy w stomatologii (PL)
Program pezedmiotu Stomatologia Zachowawcza Przedkliniczna (PL)
Preclinical Conservative Dentistry Programme (EP)
Program przedmiotu Endodoncja Przedkliniczna (PL)
Preclinical Endodontics Programme (EP)
Program zajęć dla poszczególnych podgrup z przedmiotu Nowoczesne metody terapii stomatologicznej
Program przedmiotu Nowoczesne Metody Terapii Stomatologicznej (PL)
Modern Dental Therapies Programme (EP)
INFORMACJA O KOLOKWIACH Z PRZEDMIOTU STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA PRZEDKLINICZNA UWAGA: TERMIN 3 KOLOKWIUM ZOSTAŁ NA PAŃSTWA PROŚBĘ ZMIENIONY NA 29.05 GODZ. 14:30 (1 grupa) I GODZ. 14:55 (2 grupa)
Ergonomics/Health and safety at work Programme (EP)
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886