Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieBaner informacji z jednostek

Katedra Chorób Klatki Piersiowej


Siedziba jednostki:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie - Zdunowie, 70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11, budynek AE


Sekretariat:

+48 91 442 72 72


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki Kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886