Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieBaner informacji z jednostek

Samodzielna Pracownia Biostatystyki


Siedziba jednostki:

71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 54, Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki 2, piętro I: pom. 200, 204, piętro II: pom. 302, 303, 305


Sekretariat:

71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 54, Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki 2, piętro II: pom. 302


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Safranow

Kadra dydaktyczna:

  • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Safranow 91 46 61 515 biostat@pum.edu.pl
  • dr n. fiz. Grzegorz Galant 91 48 00 937
  • dr n. tech. inż. Janusz Paweł Kowalski-Stankiewicz 91 48 00 938

Aktualności / News
 

Zaliczenie przedmiotu Statystyka z Elementami Matematyki dla I roku Analityki Medycznej

Zdalnie w MSForms 03 lutego 2024 roku, od godz.11:00 do godz. 11:20.

 

Zaliczenie przedmiotu Informatyka i Statystyka Medyczna dla I roku Stomatologii

Zdalnie w MSForms 08 lutego 2024 roku, od godz.18:00 do godz. 18:20.

 

The credit test for the course Basic Computer Science with Biostatistics for I year of Dentistry

On-line in MSForms at February 15th, 2024 from 10:00 to 10:20.

 

Terminy poprawkowe z Matematyki

Pierwszy termin poprawkowy z pochodnych: 04 grudnia 2023 roku, godz.18:30, sala B w budynku przy ul. Rybackiej.

Drugi termin poprawkowy z pochodnych: 18 grudnia 2023 roku, godz.10:00, sala 200 w MCD2.

Pierwszy termin poprawkowy z całek: 11 grudnia 2023 roku, godz.18:30, Aula Rektoratu, budynek przy ul. Rybackiej.

Drugi termin poprawkowy z całek: 18 grudnia 2023 roku, godz.18:30, Aula Rektoratu, budynek przy ul. Rybackiej.

Pierwszy termin poprawkowy z równań różniczkowych: 08 stycznia 2024 roku, godz.18:00, sala B w budynku przy ul. Rybackiej.

Drugi termin poprawkowy z równań różniczkowych: 15 stycznia 2024 roku, godz.18:00, sala B w budynku przy ul. Rybackiej.


Wsparcie w opracowaniu danych statystycznych

Zapraszamy wszystkich p.t. pracowników i studentów zainteresowanych pomocą w opracowaniu statystycznym wyników badań. Wykonujemy analizy potrzebne do prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich, licencjackich oraz do wszelkiego rodzaju publikacji. Wcześniejszy kontakt poprzez pocztę elektroniczną: grzegorz.galant@pum.edu.pl


Zaliczenie przedmiotu w Teams

Zgłoszenie potrzeby włączenia do zespołu w ramach MSTeams należy zgłaszać dr n. fiz. Grzegorzowi Galantowi


Konsultacje

Konsultacje z przedmiotów prowadzonych przez Pracownię realizowane są po ówczesnym ustaleniu terminu


Zaliczenie przedmiotu na podstawie oceny z innej uczelni / Application for a recognition of a grade from another university

Dokumenty można zostawiać prowadzącemu, w zaplanowanych godzinach zajęć. / The documents can be left with the teacher, during the scheduled hours of classes. 
Wniosek o zaliczenie przedmiotu opiniuje adiunkt dydaktyczny dr n. tech. inż. Janusz Paweł Kowalski-Stankiewicz

REGULAMINY

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Sylabus przedmiotu Statystyka z elementami matematyki
Sylabus przedmiotu Technologie informacyjne
Sylabus przedmiotu Matematyka
Sylabus przedmiotu Informatyka
Sylabus przedmiotu Technologia informacyjna
Syllabi of Basic computer science with biostatistics for Dentistry
Syllabi of Computer science with biostatistics for Medicine
Sylabus przedmiotu Informatyka i statystyka medyczna
Sylabus przedmiotu Informatyka i biostatystyka

DOKUMENTY

Plik
Opis
Data
Harmonogram zajęć / Timetable

POZOSTAŁE PLIKI

Plik
Opis
Data
Materiały do ćwiczeń ze statystyki
Practice materials
Wykład z biostatystyki
Elementy statystyki dla studentów PUM
Elements of statistics for PMU students
Matematyka dla studentów Farmacji
Zadania z pochodnych
Zadania z całek
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886