Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieBaner informacji z jednostek

Klinika Chirurgii Ogólnej i Nowotworów Przewodu Pokarmowego


Siedziba jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72


Sekretariat:

+48 91 46 61 129


Kierownictwo:

  • dr n. med. Sebastian Grzeszewski Kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886