ubezpieczenie NNW i OC kierunek lekarsko-dentystyczny


Studenci PUM 
spośród kilku ofert ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC)
wybrali ofertę COMPENSA ubezpieczenie NNW i OC

(przypominamy, że ww. ubezpieczeń NNW i OC w większości wymagają placówki, w których studenci realizują praktyki)

Ubezpieczenie obejmuje:

  • NNW cały świat (OC obszar Europy)
  • całą dobę i okres całego roku akademickiego 2023/2024
  • po dokonaniu wyboru wariantu ubezpieczenia, składkę należy przelać przelewem tradycyjnym na odpowiedni numer konta (tabela poniżej) - termin przedłużony do dnia 8.12.2023 r. 
  • potwierdzenie zakupionego ubezpieczenia studenci będą odbierali w dziekanacie po otrzymaniu informacji o gotowych zaświadczeniach
     
 

Wariant 1

tylko NNW

Wariant 2

NNW + OC*

Wariant 3

tylko NNW

Wariant 4

NNW + OC*

składka roczna

60 zł

90 zł

90 zł

120 zł

suma ubezpieczenia NNW

25.000 zł
szczegóły

25.000 zł
szczegóły

50.000 zł
szczegóły

50.000 zł
szczegóły

Suma gwarancyjna OC

-

35.000 zł

-

35.000 zł

numer konta do wpłaty

31 1090 1766 0000 0001 5171 3131

02 1090 1766 0000 0001 5171 3168

POWYŻSZE NUMERY KONT TYLKO DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO

nazwa odbiorcy

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

tytuł przelewu

nazwisko i imię oraz numer albumu

 

*OC (odpowiedzialność cywilna) - Ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC obejmuje odpowiedzialność za szkody będące następstwem zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia na terytorium Europy, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego a także podczas praktyk, stażu zawodowego, wolontariatu.

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych Compensa

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW i OC


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886