UniwersytetPUM-17/21/PB "Analiza porównawcza struktury lipopolisacharydu wśród klinicznych szczepów Klebsiella pneumoniae opornych na kolistynę"


Logo projektu:

PUM-17/21/PB

Nr umowy:

DEC-2021/05/X/NZ6/01091


Okres realizacji:

15.12.2021 - 14.12.2022


Wartość projektu:

31 405,00


Kierownik projektu:

dr Agata Pruss


Koordynacja administracyjna:

Aleksandra Rezanowicz


Streszczenie projektu:

Narastająca lekooporność bakterii odpowiedzialnych za ciężko przebiegające zakażenia stała się globalnym problemem współczesnej medycyny. Zakażenia takimi patogenami leczą się niezwykle trudno, a ponadto obarczone są wysoką śmiertelnością. Dotychczas skutecznie stosowane antybiotyki takie jak karbapenemy, fluorochinolony czy aminoglikozydy coraz częściej przestają być efektywne w leczeniu infekcji Gram-ujemnymi szczepami MDR (ang. Multidrug-resistance). Ich nieskuteczność sprawiła, że powrócono do stosowania starszych antybiotyków. Jednym z nich jest kolistyna, której stosowania zaprzestano po roku 1970, ze względu na właściwości toksyczne. Ponownie zaczęto używać jej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku jako leku ostatniego rzutu, głównie przy zakażeniach pałeczkami z rodziny Enterobacteriaceae, wykazującymi oporność na karbapenemy (głównie Klebsiella pneumoniae). Od tego czasu, wskutek mutacji oraz wytworzenia mechanizmów adaptacyjnych przez patogeny, odnotowuje się jednak występowanie oporności również na ten lek. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów szpitalnych, u których izolowane są najbardziej niebezpieczne, wysoko wirulentne szczepy. Jednym z głównych patogenów odpowiedzialnych za zakażenia szpitalne jest Klebsiella pneumoniae. Jest to szeroko rozpowszechniona w przyrodzie pałeczka Gram-ujemna, która może kolonizować błony śluzowe dróg oddechowych oraz przewód pokarmowy ludzi i zwierząt. Głównymi czynnikami zjadliwości wytwarzanymi przez tą bakterię jest polisacharydowa otoczka, chroniąca przed opsonizacją i fagocytozą oraz lipopolisacharyd (LPS), którego ogólnoustrojowe działanie przyczynia się do ciężkiego przebiegu zakażenia. Ze względu na zdolność przetrwania w środowisku K. pneumoniae jest jednym z najczęstszych czynników etiologicznych zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Dodatkowo, szczepy K. pneumoniae dysponują licznymi mechanizmami oporności na zdecydowaną większość antybiotyków.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886