UniwersytetPUM-5-PB Wpływ receptorów wyczerpania immunologicznego PD-1 i PD-1 ligand, na odbudowę immunologiczną chorych zakażonych HIV-1, w zależności od subtypu wirusa.


Logo projektu:


Nr umowy:

DEC-2023/07/X/NZ6/00001


Okres realizacji:

29.05.2023 r. do 30.05.2024 r.


Wartość projektu:

49 995,00 PLN


Kierownik projektu:

dr n. med. Bogusz Aksak-Wąs


Koordynacja administracyjna:

mgr inż. Agnieszka Kropa - Szyszkowska - Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Streszczenie projektu:

Projektowane badanie będzie próbować odpowiedzieć na pytanie czy stan wyczerpania immunologicznego w momencie postawienia diagnozy HIV wpływa na szybkość i skuteczność odbudowy immunologicznej, pomoże to opracować marker tempa odbudowy i oszacować „grupy ryzyka” braku odbudowy immunologicznej wśród chorych ze zdiagnozowanym zakażeniem HIV-1. Dane te planuje się również ocenić w kontekście zmienności w subtypie. Subtyp HIV i jego wpływ na przebieg choroby jest tym bardziej naglącym problemem, że populacja uchodźców wojennych z Ukrainy przyniosła ze sobą duże ilości subtypu A w tym A6, wcześniej w Polsce występującego jedynie sporadycznie, subtyp ten stanowi wyzwanie w prowadzeniu chorych zakażonych, gdyż zmniejsza szansę na powodzenie terapii długodziałających (CAB+RPV) a jego dokładny wpływ na odbudowę immunologiczną nie jest do końca poznany.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886