UniwersytetPUM-7/22/PB "PROMS i QUALY w ocenie jakości życia i opłacalności zastosowania nowych technologii medycznych w leczeniu patologii łuku aorty"


Logo projektu:

PUM-7/22/PB

Nr umowy:

PROMS i QUALY w ocenie jakości życia i opłacalności zastosowania nowych technologii medycznych w leczeniu patologii łuku aorty


Okres realizacji:

3.09.2022 - 2.09.2023


Wartość projektu:

10 725,00


Kierownik projektu:

dr Anita Rybicka


Koordynacja administracyjna:

Aleksandra Rezanowicz


Streszczenie projektu:

Współcześnie celem leczenia przestało być wyłącznie wydłużenie życia, ale też poprawa jego jakości. Klasyczna operacyjna (otwarta) naprawy łuku aorty wiąże się z dużym urazem, a co za tym idzie wysokim odsetkiem powikłań i w efekcie śmiertelności, a u przeżywających długim okresem rekonwalescencji i rehabilitacji. W przeciwieństwie do zabiegów wewnątrznaczyniowych, których niska inwazyjność pozwala na szybkie uruchomienie i wypis do domu w dobrej formie zaledwie po kilku dniach od zabiegu. Niestety leczenie wewnątrznaczyniowe jest wielokrotnie droższe ze względu na koszt potrzebnych środków technicznych (stent-grafty „customizowane”) i konieczność przewlekłej kontroli po zabiegu (częstsze reinterwencje). Skupienie się tylko nad wynikiem i całkowitym kosztem leczenia, bez uwzględnienia czynnika poprawy jakości życia, może prowadzić do kontrowersyjnych wniosków. Przykładem może być wycofanie rekomendacji leczenia metodami wewnątrznaczyniowymi tętniaków podnerkowych przez NHS w Wielkiej Brytanii (1). Okazało się, że zalecenie NHS nie mogło być wdrożone w życie ze względu na siłę preferencji pacjentów oraz stosujących je lekarzy. Dlatego potrzebne są analizy typu QALY (Quality-Adjusted Life Years) określające koszt uzyskania dodatkowej jednostki efektu w wyniku zastąpienia starej technologii nowym sposobem leczenia, dla którego wnioskuje się o refundację. Wspomniane wyżej QALY to narzędzie mierzące lata życia skorygowane o jakość, umożliwiające porównanie jakości życia związanej ze stosowaniem różnych technologii medycznych. Zastosowanie tych narzędzi zmieniło wspomniane wyżej zalecenia NHS i usankcjonowało preferencje pacjentów i lekarzy (2)(3). Ocena jakości życia stała się przez to ważna dla płatników refundujących leczenie w większości krajów Europejskich w tym w Polsce (Agencję Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji - AOTMiT) (4). Wśród preferowanych instrumentów, zwanych ogólnie PROMS (Patient Related Outcomes), znalazły się kwestionariusze EQ-5D (Euro – Quality of Life Questionnaire), 36-Items Short –Form Health Surve (SF-36), a także kwestionariusz HADS (Hospital Anxiety and Depresion Scale) oceniający poziom lęku przed chorobą. Cel: Wprowadzenie badania PROMS w celu analizy QALY dla nowych technologii służących leczeniu patologii łuku aorty w Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej w Polsce.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886