UniwersytetPUM-15/21/PB "Różnorodność, skład i metabolomika mikrobioty jelitowej u mężczyzn z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (ang. BPH, benign prostatic hyperplasia)"


Logo projektu:

PUM-15/21/PB

Nr umowy:

DEC-2021/05/X/NZ4/01805


Okres realizacji:

15.12.2021 - 14.12.2022


Wartość projektu:

49 280,00


Kierownik projektu:

dr Weronika Anna Ratajczak


Koordynacja administracyjna:

Aleksandra Rezanowicz


Streszczenie projektu:

Dane epidemiologiczne wskazują, że u około 50% mężczyzn w wieku powyżej 50 lat występują objawy patologiczne związane z BPH, a odsetek ten wzrasta, nawet do ponad 80%, u mężczyzn, w wieku 80 lat. Jak dotąd, dokładne mechanizmy patofizjologii schorzenia nie zostały w pełni poznane. Czynnikami ryzyka leżącymi u podstaw etiologii BPH są m.in. występowanie zespołu metabolicznego, zmiany w stężeniu hormonów płciowych, proces starzenia się organizmu, przebyte infekcje, czy nawet nawyki żywieniowe mężczyzn. Wymienione czynniki uznaje się za elementy prowadzące do wystąpienia przewlekłego stanu zapalnego. Chroniczne zapalenie wpływa na uszkodzenia tkanek oraz aktywację cytokin i czynników wzrostu, co dalej prowadzi do wzrostu i podziałów komórek związanych z rozwojem i postępowaniem łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się oddziaływaniu mikroflory jelitowej, w tym jej metabolitów m.in. lipidów, kwasów żółciowych oraz kwasów tłuszczowych, na stan zdrowia ludzi. Związki te posiadają potwierdzone właściwości immunomodulacyjne. Dodatkowo, razem z populacją bakterii jelitowych wpływają na utrzymanie ciągłości bariery jelitowej. Potwierdzono również, że mikroflora jelitowa może być potencjalnym czynnikiem uczestniczącym w rozwoju stanu zapalnego oraz procesów nowotworowych w prostacie. Wiadomo, że produkcja metabolitów wtórnych oraz cytokin prozapalnych i modulatorów stanu zapalnego - może odgrywać rolę w mechanizmach patofizjologicznych różnych chorób, w tym chorób serca, płuc, czy raka prostaty. Niektóre z metabolitów mają zdolność regulowania procesów metabolicznych, syntezy hormonów, a inne pełnią funkcje neurokompetentne i immunokompetentne. W ten sposób analiza metabolomu uzupełnia wiedzę o warunkach mikroekologicznych w jelitach, które wpływają na fizjologię całego organizmu.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886