UniwersytetPUM-16/21/PB "Ocena potencjału neurogennego i osteogennego komórek macierzystych ludzkich zębów mlecznych"


Logo projektu:

PUM-16/21/PB

Nr umowy:

DEC-2021/05/X/NZ3/01090


Okres realizacji:

15.12.2021 - 14.12.2022


Wartość projektu:

49 262,00


Kierownik projektu:

dr Alicja Zawiślak


Koordynacja administracyjna:

Aleksandra Rezanowicz


Streszczenie projektu:

Miazga zęba to dojrzała tkanka łączna typu embrionalnego, która wypełnia jamę zęba. Tworzy ją substancja podstawowa oraz elementy komórkowe, do których należą m.in. odontoblasty, fibroblasty oraz komórki macierzyste, będące frakcją komórek macierzystych mezenchymy (ang. mesenchymal stem cells – MSCs). Szczególnie łatwo dostępne źródło komórek macierzystych stanowią zęby mleczne (ang. stem cells from human exfoliated deciduous teeth – SHEDs). Komórki te cechuje wysoki potencjał proliferacyjny, wzrostowy, a także zdolność wydzielania mediatorów wzrostu komórkowego. Charakterystyczne właściwości SHEDs pozwalają na ich szerokie zastosowanie zarówno w stomatologii, jak i medycynie jako doskonałe źródło sterowanej regeneracji tkankowej. Z identyfikacją łatwo dostępnej frakcji komórek macierzystych, które dodatkowo wyróżniałby wysoki potencjał osteogenny i neurogenny wiąże się ogromne nadzieje w zakresie leczenia chorób neurodegeneracyjnych, wad wrodzonych, w tym rozszczepów podniebienia i innych malformacji w obrębie twarzowej części czaszki. Czynnikiem, który może wskazać grupę komórek o takim potencjale jest duża ilość wydzielanych przez nie neurotrofin, czyli białek, które uwalniane do macierzy pozakomórkowej stymulują i regulują neurogenezę, a także ekspresja czynników biorących udział w tworzeniu tkanki łącznej.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886