• Lista A-Z

Informacja naukowa dla SD PUM


PROGRAM DYDAKTYCZNY

Ćwiczenia - obowiązkowe

 1. Korzystanie z elektronicznego katalogu poprzez multiwyszukiwarkę Primo.
 2. Bazy bibliograficzne i pełnotekstowe dostępne w sieci internetowej PUM (Polska Platforma Medyczna, Polska Bibliografia Lekarska, Medline, Scopus, Embase, EBSCOhost, ProQuest, Web of Science):
  • metodyka wyszukiwania informacji w komputerowych bazach biomedycznych,
  • porównanie efektów przeszukiwania baz przy użyciu różnych metod wyszukiwania.
 3. Serwisy książek online (ClinicalKey Student, ProQuest Ebook Central, Elibrary, Access Medicine, IBUK Libra).
 4. Zdalny dostęp do elektronicznych zasobów biblioteki poprzez usługę VPN.
 5. Bibliografia i bibliometria.
 6. Narzędzie do tworzenia bibliografii załącznikowej do pracy naukowej Mendeley.

 

Materiały dodatkowe w wersji online - link do szkolenia na platformie Moodle

 1. Podstawowe informacje o Bibliotece PUM i oferowanych usługach.
 2. Źródła elektroniczne naukowej informacji medycznej.
 3. Techniki wyszukiwania informacji w bazach bibliograficznych i pełnotekstowych.
 4. Otwarta nauka.
 5. Wybrane zagadnienia prawa autorskiego.
 6. Tworzenie bibliografii załącznikowej do pracy naukowej.
 7. Metody i narzędzia oceny jakości źródeł i dorobku naukowego.

REGULAMIN

Zajęcia obejmują 6 godzin obowiązkowych ćwiczeń.

 1. W przypadku nieuczestniczenia w ćwiczeniach należy uzgodnić z osobą prowadzącą termin odrobienia zajęć.
 2. Zajęcia kończą się egzaminem.
 3. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu jest:
 • udział w zajęciach
 • terminowe nadsyłanie bibliografii załącznikowej do pracy doktorskiej, obejmującej 10 pozycji bibliograficznych, w tym:
  • 3 opisy książek lub innych wydawnictw zwartych (w tym 1 opis książki elektronicznej dostępnej online)
  • 2 opisy dokumentów niesamoistnych w książce (np. rozdział, fragment w wydawnictwie zbiorowym) -  należy podać opisy fragmentów z dwóch różnych publikacji
  • 5 opisów niesamoistnych w wydawnictwie ciągłym (np. artykułów z czasopism) w tym:
   • 2 artykuły z czasopism polskich
   • 2 artykuły z czasopism zagranicznych
   • 1 artykuł z czasopisma online
 • kryteria oceny bibliografii załącznikowej:
  • uwzględnienie wszystkich wymaganych typów dokumentów
  • stosowanie jednolitych zasad opisu
   poprawność opisu bibliograficznego.

 


System oceniania

Otrzymane za przygotowaną bibliografię punkty przeliczane są na oceny.

Za zadanie można otrzymać maksymalnie 70 punktów.  Przygotowaną bibliografię załącznikową obejmującą 10 pozycji bibliograficznych można przysłać do oceny w terminie od 12.04.2022 do 10.06.2022 (po zakończeniu ćwiczeń). Przesłanie zadania końcowego po terminie skutkuje obniżeniem punktacji o 10 punktów.

Zadanie można przesłać dwa razy.

Zadanie należy przygotować w edytorze tekstu i przesłać na adres: dagmara.budek@pum.edu.pl.  Plik powinien być nazwany w następujący sposób: nazwisko_imię_bibliografia


Liczba punktów Ocena
70 - 66 bardzo dobra
65 - 61 ponad dobra
60 - 56 dobra
55 - 51 dość dobra
50 - 46 dostateczna
45 ≤ niedostateczna

 

SZKOŁA DOKTORSKA TERMINY ZAJĘĆ 2021/2022

Grupa: cały rok
Data: 28.03.2022
Godziny: 11:30-13:45
Rodzaj zajęć: ćwiczenia cz. 1
Format zajęć: stacjonarnie Biblioteka Główna, parter sala nr 16


Grupa: cały rok
Data: 11.04.2022
Godziny: 12:30-14:45
Rodzaj zajęć: ćwiczenia cz. 2
Format zajęć: stacjonarnie Biblioteka Główna, parter sala nr 16


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886