Formularz przeszukiwania zasobów
 • Lista A-Z

Informacja naukowa dla SD PUM


PROGRAM DYDAKTYCZNY

SYLABUS

Ćwiczenia - obowiązkowe

 1. Wstęp do informacji naukowej i komunikacji naukowej w medycynie i naukach pokrewnych.
 2. Otwarta nauka:
  • Geneza otwartej nauki
  • Plan S
  • Otwarty dostęp do publikacji naukowych: klasyfikacja, pragmatyka i krytyka
  • Licencje CC
  • Dane badawcze: cykl życia danych, plany zarządzania danymi, zasady FAIR, repozytoria danych badawczych.
 3. Rejestracja dorobku naukowego na PUM:
  • Bibliografia dorobku naukowego pracowników
  • Polska Platforma Medyczna.
 4. Profile naukowców.
 5. Bibliometria.
 6. Bazy cytowań:
  • Web of Science Core Collection
  • Scopus.
 7. Wskaźniki bibliometryczne.
 8. Zasady tworzenia bibliografii załącznikowej.
 9. Mendeley jako narzędzie do zarządzania bibliografią załącznikową.
 10. Zdalny dostęp do źródeł.
 11. Podstawowe źródła naukowej informacji medycznej.
 12. Metodyka wyszukiwania informacji w multiwyszukiwarce i bazach bibliograficznych:
  • Primo
  • Medline (PubMed)
  • Embase.

 

REGULAMIN

Zajęcia obejmują 6 godzin obowiązkowych ćwiczeń.

 1. W przypadku nieuczestniczenia w ćwiczeniach należy uzgodnić z osobą prowadzącą termin odrobienia zajęć.
 2. Zajęcia kończą się egzaminem.
 3. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu jest:
 • udział w ćwiczeniach
 • terminowe nadsyłanie bibliografii załącznikowej do pracy doktorskiej, obejmującej 10 pozycji bibliograficznych w stylu Vancouver (NLM), w tym:
  • 3 opisy książek lub innych wydawnictw zwartych (w tym 1 opis książki elektronicznej dostępnej online)
  • 2 opisy dokumentów niesamoistnych w książce (np. rozdział, fragment w wydawnictwie zbiorowym) -  należy podać opisy fragmentów z dwóch różnych publikacji
  • 5 opisów niesamoistnych w wydawnictwie ciągłym (np. artykułów z czasopism) w tym:
   • 2 artykuły z czasopism polskich
   • 2 artykuły z czasopism zagranicznych
   • 1 artykuł z czasopisma online
 • kryteria oceny bibliografii załącznikowej:
  • uwzględnienie wszystkich wymaganych typów dokumentów
  • stosowanie jednolitych zasad opisu
   poprawność opisu bibliograficznego
  • przygotowanie bibliografii załącznikowej w stylu Vancouver (NLM).

 


System oceniania

Otrzymane za przygotowaną bibliografię punkty przeliczane są na oceny.

Za zadanie można otrzymać maksymalnie 70 punktów.  Przygotowaną bibliografię załącznikową obejmującą 10 pozycji bibliograficznych można przysłać do oceny w terminie od 23.04.2024 do 03.06.2024. Przesłanie zadania końcowego po terminie skutkuje obniżeniem punktacji o 10 punktów.

Zadanie można przesłać dwa razy.

Zadanie należy przygotować w edytorze tekstu i przesłać na adres: dagmara.budek@pum.edu.pl.  Plik powinien być nazwany w następujący sposób: nazwisko_imię_bibliografia


Liczba punktów Ocena
70 - 65 bardzo dobra
64 - 59 ponad dobra
58 - 53 dobra
52 - 47 dość dobra
46 - 42 dostateczna
41 ≤ niedostateczna

 

SZKOŁA DOKTORSKA TERMINY ZAJĘĆ 2023/2024

Grupa 1
Data: 22.04.2024
Godziny: 8:00 - 12:45
Rodzaj zajęć: ćwiczenia
Format zajęć: stacjonarnie Biblioteka Główna, parter sala nr 16


Grupa 2
Data: 08.04.2024
Godziny: 8:00 - 12:45
Rodzaj zajęć: ćwiczenia
Format zajęć: stacjonarnie Biblioteka Główna, parter sala nr 16


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886