Formularz przeszukiwania zasobów
 • Lista A-Z

Przysposobienie biblioteczne


Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku wszystkich kierunków

REGULAMIN

 1. Szkolenie jest obowiązkowe i jest realizowanie w formie elektronicznej w wymiarze 2 godzin.

 2. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zapoznanie się z treścią szkolenia elektronicznego i prawidłowe rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru dostępnego ze strony www biblioteki.

 3. W celu wypełnienia testu należy zalogować się podając imię, nazwisko i numer albumu.

 4. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 60% prawidłowych odpowiedzi.

 5. Test należy zaliczyć do końca semestru zimowego.

 6. Osobą odpowiedzialną za organizację zajęć jest mgr Dagmara Budek.

PROGRAM DYDAKTYCZNY

 1. Ogólne wiadomości o bibliotece:
  • zbiory biblioteki
  • struktura organizacyjna i lokalizacja
  • godziny otwarcia.
 2. Wirtualna podróż po bibliotece.
 3. Zasady korzystania ze zbiorów i usług biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem regulaminu udostępniania zbiorów:
  • rejestracja użytkownika
  • udostępnianie na miejscu
  • wypożyczanie
  • wypożyczenia międzybiblioteczne
  • informacja naukowa
  • usługi reprograficzne.
 4. Źródła informacji, bazy danych.
 5. Korzystanie z elektronicznego katalogu w systemie Aleph:
  • wyszukiwanie proste i złożone, indeksy i wyszukiwanie wolnotekstowe
  • funkcje dostępne po zalogowaniu się do systemu:
   • składanie zamówień do wypożyczalni i czytelni
   • usuwanie zamówień
   • przedłużanie terminów zwrotu
   • sprawdzanie stanu swojego konta bibliotecznego oraz zarządzanie nim.
 6. Test zaliczeniowy. 

Szkolenie elektroniczne - wejście >>


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886