Formularz przeszukiwania zasobów
 • Lista A-Z

Naukowa informacja medyczna WMiSNaukowa informacja medyczna dla studentów I roku studiów PUM kierunku lekarskiego

SYLABUS

4 godziny, w tym:

 • 2 godziny e-learningu 
 • 2 godziny seminariów - Biblioteka Główna,  al. Powstańców Wlkp. 20,   sala dydaktyczna nr 16 (parter), tel. 91-441-4503

PROGRAM DYDAKTYCZNY

 1. Ogólne wiadomości o bibliotece:
  • historia,
  • zbiory biblioteki,
  • struktura organizacyjna i lokalizacja,
  • godziny otwarcia.
 2. Wirtualna podróż po bibliotece.
 3. Zasady korzystania ze zbiorów i usług biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem regulaminu udostępniania zbiorów:
  • rejestracja użytkownika,
  • udostępnianie prezencyjne,
  • wypożyczanie,
  • wypożyczenia międzybiblioteczne
  • informacja naukowa,
  • usługi reprograficzne.
 4. Korzystanie z elektronicznego katalogu bibliotecznego:
  • wyszukiwanie proste i złożone,
  • funkcje dostępne po zalogowaniu się do systemu:
   • składanie zamówień do wypożyczalni i czytelni,
   • usuwanie zamówień,
   • przedłużanie terminów zwrotu,
   • sprawdzanie stanu swojego konta bibliotecznego oraz zarządzanie nim.
 5. Strona www Biblioteki Głównej PUM.
 6. Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym.
 7. Bazy bibliograficzne i pełnotekstowe dostępne w sieci internetowej PUM:
  • metodyka wyszukiwania informacji w komputerowych bazach biomedycznych,
  • porównanie efektów przeszukiwania baz przy użyciu różnych metod wyszukiwania.
 8. Czasopisma i książki dostępne online.
 9. Bibliografia załącznikowa do pracy naukowej.
 10. Dostęp do elektronicznych zasobów Biblioteki PUM poprzez usługę VPN.

REGULAMIN

 1. Przedmiot jest obowiązkowy i realizowany w wymiarze 4 godzin:
 2. Zajęcia kończą się zaliczeniem bez oceny.
 3. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:
  • obecność na zajęciach i prawidłowe wykonanie zadania
  • zaliczenie testu online po udzieleniu minimum 60% prawidłowych odpowiedzi.

Naukowa informacja medyczna dla studentów I roku studiów PUM kierunku lekarsko-dentystycznego

SYLABUS

4 godziny, w tym:

 • 2 godziny e-learningu
 • 2 godziny seminariów - Biblioteka Główna,  al. Powstańców Wlkp. 20,   sala dydaktyczna nr 16 (parter), tel. 91-441-4503

PROGRAM DYDAKTYCZNY

 1. Ogólne wiadomości o bibliotece:
  • historia,
  • zbiory biblioteki,
  • struktura organizacyjna i lokalizacja,
  • godziny otwarcia.
 2. Wirtualna podróż po bibliotece.
 3. Zasady korzystania ze zbiorów i usług biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem regulaminu udostępniania zbiorów:
  • rejestracja użytkownika,
  • udostępnianie prezencyjne,
  • wypożyczanie,
  • wypożyczenia międzybiblioteczne
  • informacja naukowa,
  • usługi reprograficzne.
 4. Korzystanie z elektronicznego katalogu bibliotecznego:
  • wyszukiwanie proste i złożone,
  • funkcje dostępne po zalogowaniu się do systemu:
   • składanie zamówień do wypożyczalni i czytelni,
   • usuwanie zamówień,
   • przedłużanie terminów zwrotu,
   • sprawdzanie stanu swojego konta bibliotecznego oraz zarządzanie nim.
 5. Strona www Biblioteki Głównej PUM.
 6. Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym.
 7. Bazy bibliograficzne i pełnotekstowe dostępne w sieci internetowej PUM:
  • metodyka wyszukiwania informacji w komputerowych bazach biomedycznych,
  • porównanie efektów przeszukiwania baz przy użyciu różnych metod wyszukiwania.
 8. Czasopisma i książki dostępne online.
 9. Bibliografia załącznikowa do pracy naukowej.
 10. Dostęp do elektronicznych zasobów Biblioteki PUM poprzez usługę VPN.

REGULAMIN

 1. Przedmiot jest obowiązkowy i realizowany w wymiarze 4 godzin:
 2. Zajęcia kończą się zaliczeniem bez oceny.
 3. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:
  • obecność na zajęciach i prawidłowe wykonanie zadania
  • zaliczenie testu online po udzieleniu minimum 60% prawidłowych odpowiedzi.
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886