Formularz przeszukiwania zasobów
 • Lista A-Z

Informacja naukowa dla II stopnia pielęgniarstwa i położnictwa


Informacja naukowa dla studentów 1. roku IIo ST i NST kierunków pielęgniarstwo i położnictwo

SYLABUS - dla kierunku pielęgniarstwo

SYLABUS - dla kierunku położnictwo

Zajęcia obejmują 10 godzin, w tym:

 • 4 godziny e-learningu - Sylabus
 • 6 godzin ćwiczeń - Biblioteka Główna  al. Powstańców Wlkp. 20   sala dydaktyczna nr 16 (parter), tel. 91-441-4503

PROGRAM DYDAKTYCZNY

E-learning

 1. Źródła elektroniczne naukowej informacji medycznej.
 2. Techniki wyszukiwania informacji w bazach bibliograficznych i pełnotekstowych.
 3. Otwarta nauka.
 4. Tworzenie bibliografii załącznikowej do pracy naukowej.

Ćwiczenia

 1. Korzystanie z elektronicznego katalogu poprzez multiwyszukiwarkę Primo.
 2. Bazy bibliograficzne i pełnotekstowe dostępne w sieci internetowej PUM (Polska Bibliografia Lekarska, Medline, Scopus, EBSCOhost, ProQuest:
 • metodyka wyszukiwania informacji w komputerowych bazach biomedycznych,
 • porównanie efektów przeszukiwania baz przy użyciu różnych metod wyszukiwania.
 1. Serwisy książek online.
 2. Narzędzie linkujące.
 3. Katalog czasopism  online (Lista A-Z).
 4. Zdalny dostęp do elektronicznych zasobów biblioteki poprzez usługę VPN.
 5. Narzędzie do tworzenia bibliografii załącznikowej do pracy naukowej Mendeley.

REGULAMIN

Zajęcia obejmują 10 godzin: 4 godziny e-learningu i 6 godzin ćwiczeń.

 1. Zajęcia są obowiązkowe.
 2. Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę.
 3. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest:
 • obecność na ćwiczeniach i prawidłowe wykonanie zadania
 • aktywny i systematyczny udział w zajęciach online
 • terminowe zaliczanie testów w kursie online
 • uzyskanie minimum 24 punktów z testu z 40 możliwych do uzyskania.

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886