• Lista A-Z

Inne szkolenia


I. SZKOLENIA PROWADZONE PRZEZ BIBLIOTEKARZY PUM

Biblioteka Główna PUM organizuje na życzenie szkolenia dla pracowników, doktorantów oraz  studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Proponowana tematyka szkoleń:

 1. Przeszukiwanie katalogu Biblioteki Głównej PUM.
 2. Metody przeszukiwania baz danych dostępnych dla użytkowników PUM:
  • Scopus
  • Embase
  • PubMed
  • Web of Science
  • Journal Citation Reports (Impact Factor)
  • Polska Bibliografia lekarska
  • Bibliografia Dorobku Naukowego Pracowników PUM.
 3. Metody pozyskiwania danych z serwisów benchmarkingowych:
  • SciVal
  • InCites.
 4. Przeszukiwanie zasobów cyfrowych  PUM (książki i czasopisma elektroniczne).
 5. Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym.
 6. Mendeley - narzędzie do tworzenia bibliografii załącznikowej do pracy naukowej.
 7. Identyfikatory naukowca ORCID i Publons.
 8. Bibliometria - cytowania publikacji, punktacja czasopism i monografii, Impact Factor, h-index.
 9. Inne szkolenia z zakresu informacji naukowej w zależności od potrzeb użytkowników PUM.

Szkolenia mogą odbywać się w Biblioteki Głównej PUM lub online na platformie Microsoft Teams.

Orientacyjny czas szkolenia  45 minut.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane szkoleniami proszone są o kontakt z Działem Informacji Naukowej i Bibliografii BG PUM telefonicznie pod nr tel. 91 441 4450 lub e-mailowo: infbg@pum.edu.pl


II. SZKOLENIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELI WYDAWCÓW BAZ DANYCH - harmonogramy aktualizowane są na bieżąco


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886