UniwersytetFormularz przeszukiwania zasobów
  • Lista A-Z

Otwarcie wystaw z okazji 70-lecia PUM


W roku 2018 Pomorski Uniwersytet Medyczny obchodzi jubileusz 70-lecia powstania uczelni. Z tej okazji w Bibliotece Głównej PUM zorganizowane zostały dwie wystawy okolicznościowe:

„Prasa o PUM w latach 1948-2018”

Ekspozycja przedstawia wybór artykułów, które ukazały się w prasie lokalnej (Kurierze Szczecińskim, Głosie Szczecińskim, Gazecie Wyborczej) w okresie ostatniego 70-lecia, a dotyczyły naszej uczelni. Znajdziemy tam opisy ważnych uroczystości, wywiady z ciekawymi osobami, przełomowe wydarzenia i wiele innych ciekawostek. Wycinki prasowe zostały zaprezentowane na tle zdjęć obrazujących wydarzenia, które miały miejsce w tym czasie w Szczecinie, w Polsce i na świecie, jest więc swoistą podróżą w czasie, z wplecioną z tę podróż historią Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Składamy serdeczne podziękowania za nieocenioną pomoc w przygotowaniu wystawy pracownikom Czytelni Pomorzoznawczej Książnicy Pomorskiej - za pomoc w zbieraniu materiałów, oraz pracownikom Działu Reprografii Książnicy Pomorskiej - za wykonanie większości skanów.

Jednocześnie 2018 jest rokiem, w którym na uczelni otwarty został nowy kierunek – FARMACJA. Z tych dwóch powodów na piętrze Biblioteki Głównej PUM powstała wystawa pt.:

„Farmacja – historia stara jak świat”. Według profesorów Roberta Rembelińskiego i Barbary Kuźnickiej pojęcie FARMACJA jest homonimem, to znaczy słowem kryjącym w sobie dwa różne pojęcia: z jednej strony zawód aptekarski, uprawiany w aptekach, z drugiej to nauka o lekach.

Historii tej poświęcono wiele tomów i opracowań. Przedstawienie jej w widocznej na wystawie formie wymagało dokonania subiektywnej selekcji faktów z zakresu farmacji, wybór jednych kosztem pominięcia innych. W związku z tym autorki wystawy, chcąc przybliżyć tę długą historię, zastosowały kryterium chronologicznego przedstawienia istotnych faktów i osób, które wywarły największy wpływ na rozwój farmacji - prezentując te, które, występując jako pierwsze, były inspiracją dla dalszego rozwoju tej dyscypliny.

Nasza historia zaczyna się ok. 2200 r. p.n.e. w Nippur a kończy w roku 1944, w którym do powszechnego leczenia wprowadzono pierwszy antybiotyk – penicylinę. Mając świadomość, że jest to przysłowiowa „kropla w morzu” tej obszernej dyscypliny jaką jest farmacja i jej historia, mamy jednocześnie nadzieję, że będzie to dla Państwa ciekawa wycieczka w przeszłość, która zachęci do pogłębienia wiedzy o tej fascynującej dziedzinie.

Za pomoc w przygotowaniu wystawy serdecznie dziękujemy Paniom  Alicji Ciechanowicz i Danucie Lemińskiej oraz Sławomirowi Słowińskiemu z Muzeum Narodowego, Ewie Stachiewicz z Katedry Farmakologii i Kasi Urbańskiej z Wypożyczalni BG PUM.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886