UniwersytetFormularz przeszukiwania zasobów
  • Lista A-Z

Tydzień Bibliotek "Biblioteka - świat w jednym miejscu"


8 -15 maja 2022 - XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek  - "Biblioteka -świat w jednym miejscu" 

W tym roku dochód z kiermaszu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Koło nr 2 Bibliotek Naukowych w Szczecinie w Bibliotece Głównej PUM został przeznaczony na wsparcie  świetlicy dziecięcej  w Centrum Pomocy  "Szczecin - Ukrainie".footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886