UniwersytetFormularz przeszukiwania zasobów
  • Lista A-Z

Wystawa "Profesor Marek Eisner"


Na wystawie zaprezentowano sylwetkę prof. Marka Eisnera – wybitnego lekarza i nauczyciela akademickiego, wychowawcy wielu pokoleń lekarzy, twórcy szkoły endokrynologicznej, pioniera leczenia karłowatości przysadki ludzkim hormonem wzrostu.
Dzięki przekazanym Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Szczecinie przez dr Idalię Gołębiowską materiałom z archiwum Profesora można zobaczyć m. in. życiorys napisany odręcznie przez prof. Marka Eisnera, kopię odpisu dyplomu lekarza Uniwersytetu Wiedeńskiego z 1932 r. oraz listy kierowane do prof. Marka Eisnera z innych krajów z prośbą o leczenie. Można też obejrzeć zdjęcia z promocji książki „Marek Eisner” pod redakcją prof. Ireneusza Kojdera, opublikowanej przez Wydawnictwo PUM jako pierwszej w cyklu „Monumenta Medicorum Pomeraniae”, która odbyła się 9 października 2014 r. w Bibliotece Głównej PUM. W spotkaniu wzięli udział uczniowie Profesora, lekarze, współpracownicy, pacjenci, przyjaciele, przedstawiciele Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.

Wystawę przygotowały: Dagmara Budek, Ewa Olbromska, Agnieszka Tupikowska.

Zdjęcia: Anna Cymborfooter background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886