Formularz przeszukiwania zasobów
  • Lista A-Z

Rejestracja użytkownika


W Bibliotece Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zarejestrować się mogą pracownicy i studenci PUM, studenci innych szczecińskich uczelni państwowych (na mocy zawartego międzyuczelnianego porozumienia) oraz pracownicy resortu ochrony zdrowia z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Rejestracja studentów PUM odbywa się automatycznie po przejściu rekrutacji. W wypożyczalni ma miejsce aktywacja konta po okazaniu przez studenta legitymacji studenckiej. Pozostali użytkownicy muszą wypełnić formularz i okazać stosowny dokument (dowód osobisty, legitymację międzybiblioteczną). Złożenie formularza jest zobowiązaniem się do przestrzegania regulaminu biblioteki.

W przypadku studentów PUM legitymacja studencka pełni funkcję karty bibliotecznej.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej / legitymacji studenckiej należy powiadomić bibliotekarza dyżurującego w wypożyczalni w celu zablokowania konta bibliotecznego.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886