Formularz przeszukiwania zasobów
  • Lista A-Z

Wypożyczenia międzybiblioteczne


Celem wypożyczeń międzybibliotecznych jest dostarczanie zarejestrowanym czytelnikom materiałów bibliotecznych, których nie posiada biblioteka PUM oraz inne biblioteki szczecińskie.

Z usługi mogą korzystać:

  • pracownicy, doktoranci i studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  • pracownicy resortu ochrony zdrowia z terenu województwa zachodniopomorskiego
  • biblioteki krajowe i zagraniczne.

Zamówienie na wypożyczenie międzybiblioteczne można złożyć w czytelni Biblioteki Głównej oraz Filii nr 1.

Oryginalne materiały sprowadzone z innych bibliotek są udostępniane wyłącznie w czytelni, a koszty związane z ich uzyskaniem ponosi zamawiający.

Dokumenty wtórne (kserokopie) czytelnik otrzymuje na własność po uiszczeniu stosownej opłaty określonej w cenniku.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886