Formularz przeszukiwania zasobów
 • Lista A-Z

Wypożyczanie


Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych odbywa się w wypożyczalni Biblioteki Głównej PUM na podstawie legitymacji studenckiej / karty bibliotecznej i dokumentu tożsamości. Dostęp do księgozbioru w wypożyczalni jest wolny. Zamówienia na materiały biblioteczne z magazynu składa się drogą elektroniczną (instrukcja).

Wypożyczanie

Wypożyczenia rejestruje się wyłącznie komputerowo korzystając z pomocy dyżurującego bibliotekarza lub samodzielnie dzięki urządzeniu Self-check.

Self-check rejestruje zarówno wypożyczenia jak i zwroty. Informacja o transakcji automatycznie przesyłana jest również na konto e-mailowe użytkownika. Zwrot książki nie wymaga autoryzacji. Urządzenie ma możliwość wydrukowania pokwitowania przeprowadzonej transakcji oraz informacji o stanie konta bibliotecznego.

Student PUM może mieć na swoim koncie do 15 książek, a pracownik badawczo-dydaktyczny - do 20. Czytelnicy pozostałych grup mogą wypożyczyć do 5 egzemplarzy.

Wypożyczanie podręczników na nowy rok akademicki możliwe jest po rozliczeniu zobowiązań za poprzedni rok akademicki (czyste konto, brak zaległości finansowych).

Zwroty

Wypożyczone książki można oddawać osobiście w wypożyczalni w godzinach jej otwarcia lub całodobowo korzystając z wrzutni, która usytuowana jest na ścianie zewnętrznej budynku biblioteki, tuż obok wejścia głównego. Wrzutnia jest zintegrowana z  systemem bibliotecznym, co oznacza, że zwrot książki jest automatycznie odnotowany na koncie bibliotecznym użytkownika, na dowód czego można wydrukować pokwitowanie.  Informacje o dokonanym zwrocie automatycznie przesyłane są również na konto e-mailowe użytkownika. Zwrot książki nie wymaga autoryzacji, natomiast sprawdzenie stanu konta bibliotecznego musi być poprzedzone zalogowaniem się do systemu (zeskanowaniem kodu kreskowego z legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej). Istnieje także możliwość wydrukowania informacji o aktualnym stanie konta bibliotecznego użytkownika. Wrzutnia przyjmuje tylko książki będące własnością Biblioteki PUM.

Biblioteka nie wypożycza:

 • materiałów bibliotecznych ze statusem "na miejscu" oraz z kolekcji Archiwum"
 • druków wydanych przed 1945 r.
 • prac doktorskich
 • zbiorów specjalnych
 • czasopism
 • wydawnictw z księgozbioru podręcznego
 • dokumentów oryginalnych sprowadzonych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

Powyższe typy dokumentów udostępniane są na miejscu w czytelni.

Status egzemplarza określa na jak długo dany egzemplarz może być wypożyczony. Przy rejestracji wypożyczenia elektroniczny system biblioteczny wylicza termin zwrotu, po przekroczeniu którego zostanie czytelnikowi naliczona opłata za przetrzymanie. Stan swojego konta i terminy zwrotu można sprawdzić na swoim koncie bibliotecznym - opcja "Moja karta biblioteczna" (instrukcja).

Jeżeli biblioteka dysponuje większą liczbą egzemplarzy danego dzieła lub gdy nie ma na daną książkę zamówień ze strony innych czytelników, możliwe jest przedłużenie wypożyczenia. W tym celu należy się skontaktować z dyżurnym bibliotekarzem w wypożyczalni lub samodzielnie dokonać przedłużenia (instrukcja).

Karta międzybiblioteczna

Studenci PUM mogą korzystać ze zbiorów bibliotek państwowych uczelni wyższych Szczecina na podstawie karty międzybibliotecznej wydawanej bezpłatnie i na życzenie czytelnika przez wypożyczalnię (należy dostarczyć zdjęcie).

Czytelnik zobowiązany jest jak najtroskliwiej obchodzić się z wypożyczonymi dziełami. Niedopuszczalne jest wyrywanie kartek, robienie notatek w książkach, podkreślanie itp. Za nieterminowy zwrot lub zniszczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych przewiduje się następujące konsekwencje:

 • indywidualne upomnienie na piśmie
 • opłaty za przetrzymanie egzemplarzy naliczane automatycznie przez system biblioteczny Aleph (wysokość opłaty jest określona w cenniku)
 • opłaty za zniszczenie egzemplarza
 • czasowe lub trwałe pozbawienie prawa do korzystania z wypożyczalni.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany zgłosić się do wypożyczalni, gdzie otrzyma informacje o sposobie rozliczenia się z biblioteką. Przewidziane są następujące możliwości:

 • odkupienie egzemplarza tego samego dzieła bądź jego najnowszego wydania
 • opłata za dzieło unikalne, niedostępne w kraju
 • dostarczenie innego dzieła znajdującego się w sprzedaży i wskazanego przez bibliotekę
 • zwrot wykonanej i oprawionej na własny koszt kserokopii zagubionego lub zniszczonego tytułu.

Szczegółowy regulamin wypożyczalni.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886