Formularz przeszukiwania zasobów
  • Lista A-Z

Usługi reprograficzne


Na zamówienie czytelników biblioteka wykonuje odbitki kserograficzne oraz skany (format PDF, jpg) z materiałów bibliotecznych.

Zamówienia na kserokopie można składać w czytelni Biblioteki Głównej i Filii nr 1.

Zlecenie składane w czytelni powinno zawierać:

  • imię i nazwisko zamawiającego
  • w przypadku czasopism - sygnaturę i tytuł oraz rok publikacji, tom/zeszyt, strony
  • w przypadku książek - sygnaturę, autora, tytuł, strony.

Opłaty za usługi kserograficzne są określone w cenniku.

Na terenie Biblioteki Głównej - w holu przy sali dydaktycznej znajduje się również kserograf samoobsługowy. Automat przyjmuje tylko monety i nie wydaje reszty, wykonuje kopie w formatach A4 i A3, ma funkcję kopiowania obustronnego.

Do dyspozycji użytkowników są również samoobsługowe skanery - Dziale Informacji Naukowej i w czytelni Biblioteki Głównej oraz w Filii nr 1. Skanowanie nie podlega opłacie.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886