Formularz przeszukiwania zasobów
  • Lista A-Z

Udostępnianie na miejscu


Udostępnianie na miejscu drukowanych zbiorów bibliotecznych odbywa się w czytelni Biblioteki Głównej oraz Filii nr 1. Na W czytelniach znajdują się tematycznie ułożone czasopisma naukowe z bieżącego roku oraz podręczniki, skrypty, słowniki i encyklopedie. W czytelni i Filii nr 1 jest wolny dostęp do półek. Zbiory czytelniane po wykorzystaniu należy odkładać na specjalne przygotowane wózki lub oddać dyżurującemu bibliotekarzowi.

Do czytelni Biblioteki Głównej można również zamówić pozycje przechowywane w magazynie bibliotecznym. W tym celu należy podać dyżurującemu bibliotekarzowi sygnatury poszukiwanych materiałów.

Zbiory specjalne (z sygnaturą "S") są udostępniane z magazynu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.

W czytelni Biblioteki Głównej znajduje się stanowisko komputerowe dla czytelników z dysfunkcją wzroku, słuchu bądź z niepełnosprawnością ruchową.

W czytelni Biblioteki Głównej dostępne są modele anatomiczne: szkielety, czaszki, tors, model szczęki, mózgu, serca z bypassami, krtani, nerki, naczyń krwionośnych oraz nefronu. W nauce anatomii pomocne będą kości: miednicy (jedna z więzadłami), kręgosłupa, dłoni, stóp, żeber, łopatek oraz kończyn. Szkielet przedstawia wszystkie anatomiczne detale, szczeliny, otwory i wyrostki. Niektóre elementy mogą być demontowane. Modele czaszek składają się z trzech części: pokrywy i podstawy czaszki oraz ruchomej szczęki dolnej. Model torsu składający się z 18 części przedstawia większość najważniejszych organów. Natomiast w modelu szczęki jedna strona przedstawia prawidłowy stan uzębienia, a druga - różne patologie.

W Filii nr 1 dostępne są modele dłoni, mózgu, ucha i dwie czaszki. Jeden model czaszki ma ponumerowane poszczególne elementy kostne. Zęby odpowiadają rzeczywistemu, naturalnemu uzębieniu dotyczącemu ich pozycji. Dzięki ruchomej i zdejmowanej żuchwie istnieje możliwość zaprezentowania ruchów w stawach skroniowo-żuchwowych. Model dłoni przedstawia ręcznie wykonane mięśnie dłoni, więzadła, nerwy, kości i ścięgna. Model mózgu naturalnej wielkości ukazuje podstawową anatomię mózgu. Lewą połowę można podzielić na cztery części - płaty przednie i boczne, płaty skroniowe i potyliczne oraz pień mózgu i móżdżek. Model ucha przedstawia w sposób szczegółowy strukturę ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego. Posiada ruchome części takie jak: błona bębenkowa z młoteczkiem, kowadełkiem oraz strzemiączkiem. Ruchomym elementem jest także ślimak i labirynt wraz nerwem przedsionkowo – ślimakowym. 

Z czytelni BG i Filii nr 1 może skorzystać nieodpłatnie każda osoba zainteresowana literaturą medyczną.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886