• Lista A-Z

Udostępnianie prezencyjne


Udostępnianie prezencyjne drukowanych zbiorów bibliotecznych (książek, dysertacji, czasopism, bieżącej prasy) odbywa się w czytelni. Na miejscu znajdują się tematycznie ułożone czasopisma naukowe z bieżącego roku oraz podręczniki, skrypty, słowniki i encyklopedie. W czytelni jest wolny dostęp do półek. Zbiory czytelniane po wykorzystaniu należy odkładać na specjalne przygotowane wózki lub oddać dyżurującemu bibliotekarzowi.

Do czytelni można również zamówić pozycje przechowywane w magazynie bibliotecznym. W tym celu należy podać dyżurującemu bibliotekarzowi sygnatury poszukiwanych materiałów lub złożyć na nie zamówienie drogą elektroniczną (instrukcja).

Zbiory specjalne (z sygnaturą "S") są udostępniane z magazynu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.

W czytelni dostępne są pomoce dydaktyczne: szkielety, czaszki, tors, modele: szczęki, mózgu, serca z bypassami, krtani, nerki, naczyń krwionośnych oraz nefronu. W nauce anatomii pomocne będą kości: miednicy (jedna z więzadłami), kręgosłupa, dłoni, stóp, żeber, łopatek oraz kończyn. Szkielety przedstawiają wszystkie anatomiczne detale, szczeliny, otwory i wyrostki. Niektóre elementy mogą być demontowane. Modele posiadają ruchome stawy oraz rozkładaną trzyczęściową czaszkę. Modele czaszek składają się z trzech części: pokrywy i podstawy czaszki oraz ruchomej szczęki dolnej. Model torsu składający się z 18 części przedstawia większość najważniejszych organów.

W czytelni Biblioteki Głównej znajduje się stanowisko komputerowe dla czytelników z dysfunkcją wzroku, słuchu bądź z niepełnosprawnością ruchową.

Z czytelni może skorzystać nieodpłatnie każda osoba zainteresowana literaturą medyczną.

Szczegółowy regulamin czytelni.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886