Wydarzenianews

22.11.2021

Cztery nagrody Ministra Zdrowia dla profesorów PUM

Minister Zdrowia pozytywnie zaopiniował wnioski Senatu PUM w sprawie przyznania czterem przedstawicielom PUM nagród

news

19.11.2021

Nagroda Prezesa FSNT NOT dla PUM

Podczas Gali Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2021 rektor Pomorskiego Uniwersytet Medycznego w Szczecinie prof. Bogusław

news

12.11.2021

Nowe zagraniczne praktyki dla studentów PUM

4 listopada odbyło się spotkanie prorektor ds. dydaktyki Anety Cymbaluk-Płoska z prorektor ds. kształcenia i studentów

news

05.11.2021

Ludzie Nauki Wydziału Nauk o Zdrowiu

W październiku 2021 r. stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki

news

04.11.2021

Razem otwarci na świat < Open-minded. Together >

W ramach realizacji projektu NAWA „Welcome to Poland” nr. PPI/WTP/2019/1/00052 w dniu 22.10.2021 w Domu Skandynawskim

news

02.11.2021

Nanotechnologia i nanocoating na wykładzie wizytującym

Studenci drugiego roku Wydziału Medycyny i Stomatologii 27 października br. mieli okazję wysłuchać interesującego wykład

news

30.10.2021

Nagroda i wyróżnienie Prezydenta Szczecina w PUM

Prezydencka nagroda za najlepsze prace naukowe trafiła do pani Emilii Rogoży-Janiszewskej, a wyróżnienie do pani

news

27.10.2021

Gratulujemy absolwentce honorowego członkostwa

Studenckie Stowarzyszenie Diagnostów Laboratoryjnych PUM ma zaszczyt ogłosić, że tytuł Członka Honorowego za rok

news

25.10.2021

Zachodniopomorski Nobel w PUM

Jedno z tych wyróżnień odebrał dr hab. n. med. Andrzej Ossowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie za

news

20.10.2021

Pierwsze zadanie programu wieloletniego PUM zakończone

Za nami uroczyste otwarcie Centralnej Sterylizatorni w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 Pomorskiego

news

19.10.2021

Doktorzy i doktorzy habilitowani z dyplomami PUM

W ubiegłym tygodniu w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie siedmiu doktorów habilitowanych oraz ponad

news

18.10.2021

Jedna z nagród Prezydenta Szczecina za najlepszą pracę naukową w PUM

Studentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, pani Emilia Rogoża-Janiszewska, znalazła się w gronie


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886