UniwersytetAnaliza polimorfizmów genu ACE2 w ocenie ciężkości przebiegu klinicznego COVID-19


Logo projektu:

Analiza polimorfizmów genu ACE2 w ocenie ciężkości przebiegu klinicznego COVID-19

Nr umowy:

2020/ABM /COVID19/0023


Okres realizacji:

1.05.2020-30.09.2021


Wartość projektu:

130 000 zł


Kierownik projektu:

prof. dr hab. Jerzy Sieńko


Koordynacja administracyjna:

Izabela Kuczyńska


Streszczenie projektu:

Stwierdzono, że receptorem, za pośrednictwem którego SARS-CoV-2 wnika do komórek, jest enzym konwertujący angiotensynę 2 (ACE2), który uczestniczy w rozkładzie zarówno angiotensynę I, jak i II oraz katalizuje powstawanie angiotensyny-1-7, wykazującej antagonistyczne działanie do angiotensyny-1-8 (angiotensyny II). Stąd teoria, że pacjenci przyjmujący leki z grupy inhibitorów ACE-I, jak i sartany powodujące zwiększoną ekspresję receptorów ACE2 w komórkach mięśnia sercowego są w grupie ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19. Dlatego podjęcie badań mających na celu określenie wpływu wariantów polimorficznych genu ACE2 na ciężkość przebiegu choroby COVID-19 i ryzyko jej zachorowania ma kluczowe znaczenie. Celem badań będzie określenie wpływu polimorfizmów rs2074192, rs2158083, rs2285666, rs4646156, rs4646174 genu ACE2 na ciężkość przebiegu choroby COVID-19 i ryzyko jej zachorowania stosując technikę real-time PCR. Populacja badana: Wszyscy pacjenci to osoby wyleczone, u których wcześniej potwierdzono testem PCR infekcją wirusem SARS-CoV-2 i będący powyżej 60 go raku życia. Pacjenci zostaną z rekrutowani do dwóch grup, po 100 osób każda: Grupa II – pacjenci bez lub skąpo-objawowych leczeni w warunkach domowych lub izolatoriach; Grupa II – pacjenci z ciężkim przebiegiem hospitalizowani w warunkach OIT. Metodyka: Pobranie materiału biologicznego (krew pełna 2,5 ml) pochodzącego od „ozdrowieńców”. W przedstawionym projekcie zostanie przeprowadzona izolacji DNA z krwi obwodowej pobrana w ilości 2,5 ml na EDTA. Ekstrakcja DNA zostanie przeprowadzona za pomocą dostępnego komercyjnego zestawu kolumienkowego. Następnie zostanie wykonana analiza oceny wariantów genetycznych genu ACE2 techniką real-time PCR. Do badań genetycznych zostanie wykorzystany aparat LightCycler firmy ROCHE Diagnostics. Aparat ten przeznaczony jest do przeprowadzenia szybkiej i dokładnej reakcji PCR. Dla badanych polimorfizmów genu ACE2 zostaną wykorzystane zestawy LightSNiP firmy TibMolbiol.

W naszych badaniach planowana jest również ocena zależność między polimorfizmem genu VDR (vitamin D receptor), a przebiegiem zakażenia SARS-CoV-2.  Dodatkowo zostanie dokonana ocena stężenia witaminy D oraz ocena jakościowa przeciwciał w klasie IgM i IgG u badanych pacjentów.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886