UniwersytetOcena bezpieczeństwa i skuteczności berubicyny w leczeniu chłoniaków ośrodkowego układu nerwowego


Logo projektu:

https://www.pum.edu.pl/images/uploads/uczelnia/projekty/ABM_god%C5%82o_flaga.jpg

Nr umowy:

2020/ABM/01/00102


Okres realizacji:

01.03.2021-28.02.2025


Wartość projektu:

8 523 653,52


Kierownik projektu:

prof. dr hab. Bogusław Machaliński


Koordynacja administracyjna:

Klaudia Rakoczy/ Ewa Piekarczyk


Streszczenie projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie jednoramiennego, nierandomizowanego badania klinicznego typu „open label” fazy Ib/II u dorosłych pacjentów z pierwotnym chłoniakiem ośrodkowego układu nerwowego lub chłoniakiem nieziarniczym z wtórnym zajęciem ośrodkowego układu nerwowego z wykorzystaniem berubicyny .


HARMONOGRAM PROJEKTU

Opis
Data

 ETAP REALIZACJI PROJEKTU

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886