UniwersytetZastosowanie antagonisty receptora mineralokortykoidowego (spironolaktonu) w leczeniu zwłóknienia płuc związanego z zakażeniem SARS CoV-2”


Logo projektu:

Zastosowanie antagonisty receptora mineralokortykoidowego (spironolaktonu) w leczeniu zwłóknienia płuc związanego z zakażeniem SARS CoV-2”

Nr umowy:

2020/ABM /COVID19/0024


Okres realizacji:

1.05.2020-31.03.2022


Wartość projektu:

100 000 zł


Kierownik projektu:

prof dr hab. n. med. Katarzyna Kotfis


Koordynacja administracyjna:

Izabela Kuczyńska


Streszczenie projektu:

W grudniu 2019 r. na świecie pojawił się wirus SARS-CoV-2, powodujący ostrą infekcję dolnych dróg oddechowych. W marcu 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan pandemii w związku z chorobę wywołaną przez wirus SARS-CoV-2, określaną jako COronaVIrus Disease 2019 (COVID-19). Od tego czasu wysiłki naukowców z całego świata koncentrują się na znalezieniu odpowiedniego leczenia nowej choroby. COVID-19 rozprzestrzenił się gwałtownie w ciągu kilku miesięcy, dotykając pacjentów we wszystkich grupach wiekowych. Choroba ma zróżnicowany przebieg, pacjenci mogą w 80% mieć przebieg bezobjawowy, jednak wielu rozwija niewydolność oddechową, powikłaną sepsą i ostatecznie śmiercią. Jednym z możliwych powikłań związanych z zajęciem płuc w przebiegu COVID-19 jest zwłóknienie płuc, prowadzące do wystąpienia przewlekłych trudności w oddychaniu i długotrwałej niepełnosprawności. Nie zidentyfikowano żadnych konkretnych mechanizmów prowadzących do tego zjawiska w COVID-19, ale niektóre informacje pochodzą z poprzednich badań nad epidemią SARS i MERS. Istnieje kilka doniesień, że stosowanie spironolaktonu może mieć istotne znaczenie w zapobieganiu zwłóknieniu płuc.

Celem badania jest ocena skuteczności stosowania spironolaktonu w leczeniu zwłóknienia płuc związanego z COVID-19 w oparciu o mechanizmy odpowiedzi immunologicznej.

Rodzaj badania: Wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne przeprowadzone wśród pacjentów oddziałów intensywnej terapii (OIT).

Populacja badana: Pacjenci obu płci, w wieku 18-90 lat, 50 pacjentów z potwierdzoną infekcją COVID-19.

Interwencja: I. Grupa badana (25 pacjentów) podaż2 x 200 mg preparatu Aldactone dożylnie; II. Grupa kontrola (25 pacjentów) bez  podaży leku.

Wyniki: Pierwszorzędowym wynikiem będzie czas trwania inwazyjnej wentylacji mechanicznej poprzez intubację dotchawiczą lub tracheotomię. Drugorzędowe wyniki obejmowały będą zmiany w gazometrii krwi tętniczej i parametrach oddechowych, czasie odzwyczajania od respiratora, zdarzeniach niepożądanych, zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji po ekstubacji, udanym odzwyczajaniu od respiratora czasie leczenia w OIT, w szpitalu oraz śmiertelności w OIT, zmiany w obrazie TK klp i USG płuc


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886