UniwersytetUtworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - CWBK PUM


Logo projektu:

Utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - CWBK PUM

Nr umowy:

2021/ABM/04/00003 z dn. 25.06.2021


Okres realizacji:

01.08.2021 - 31.07.2026


Wartość projektu:

8 458 044,00 PLN, w tym dla PUM : 7 996 364,00 PLN


Kierownik projektu:

prof. dr ha. n. med Jarosław Peregud-Pogorzelski


Koordynacja administracyjna:

Ewa Piekarczyk - Dział Funduszy Zewnętrznych


Streszczenie projektu:

Projekt realizowany przez Konsorcjum:

  • Lider: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Konsorcjant nr 1: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (SPSK1)
  • Konsorcjant nr 2: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (SPSK2)

Celem projektu jest utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (CWBK PUM ). Projekt jest unikatowym na skalę regionu Pomorza Zachodniego oraz makroregionu północno-zachodniej Polski przedsięwzięciem, którego najważniejszym celem jest usprawnienie procesów organizacji i realizacji komercyjnych oraz niekomercyjnych badań klinicznych, prowadząc do zwiększenia liczby prowadzonych badań w celu poprawy zdrowia obywateli oraz wygenerowania wzrostu przychodów z tytułu realizacji badań. CWBK zostanie powołane w strukturze organizacyjnej PUM jako odrębna, samodzielna jednostka posiadająca dostosowaną do swoich potrzeb strukturę organizacyjną.

Wraz z otrzymaniem dofinansowania Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie stał się jednym z 16 ośrodków należących do Polskiej Sieci Badań Klinicznych, której celem jest zapewnienie jednolitego standardu realizacji badań, wysokiej jakość obsługi pacjentów oraz zwiększenia liczby komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886