Uniwersytet
DO POBRANIAInnowacyjne zastosowanie komórek macierzystych oraz biokompatybilnych polielektrolitowych nanocząstek uwalniających neurotrofiny w leczeniu adjuwantowym chorób neurodegeneracyjnych – NeOStem


Logo projektu:

Innowacyjne zastosowanie komórek macierzystych oraz biokompatybilnych polielektrolitowych nanocząstek uwalniających neurotrofiny w leczeniu adjuwantowym chorób neurodegeneracyjnych – NeOStem

Nr umowy:

2020/ABM/01/00014


Okres realizacji:

01.01.2021 - 31.12.2025


Wartość projektu:

17.366.903,00 zł, w tym dla PUM 7.626.399,00 zł.


Kierownik projektu:

prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński


Koordynacja administracyjna:

Ewa Piekarczyk - Dział Funduszy Zewnętrznych


Streszczenie projektu:

Projekt realizowany w ramach Konsorcjum:

Lider: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

  • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Celem projektu jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności innowacyjnej terapii łączonej w chorobach neurodegeneracyjnych. Terapia oparta jest na komórkach macierzystych/progenitorowych (KM) oraz biokompatybilnych nanocząstkach zbudowanych z polielektrolitów uwalniających neurotrofiny (NTs), wzmacniających efekt adiuwantowy komórek. Projekt obejmuje dwa badania kliniczne fazy II: randomizowane, kontrolowane placebo i podwójnie zaślepione. Pierwsze z nich to wieloośrodkowe, wieloramienne badanie z udziałem pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym (SLA), drugie to jednoośrodkowe badanie z udziałem pacjentów ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki (RP). Ośrodki kliniczne biorące udział w projekcie wykazały dotychczas w niekomercyjnych badaniach klinicznych, na małych grupach pacjentów, bezpieczeństwo proponowanej terapii komórkowej. W przedstawionych w projekcie badaniach efekt adiuwantowy komórek macierzystych zostanie wzmocniony przez podanie nanocząstek o unikatowej, innowacyjnej strukturze, zapewniającej powolne wydzielanie neurotrofin w organizmie. Ponadto, dzięki temu, że każdy z trzech ośrodków kliniczno-naukowych posiada indywidualne doświadczenie w terapii komórkowej pacjentów z SLA, po raz pierwszy, w jednym badaniu klinicznym zostaną porównane właściwości terapeutyczne trzech różnych populacji KM. W tym celu badanie będzie prowadzone w każdym ośrodku w oparciu o wspólny protokół.

Projekt realizowany w ramach zadań Agencji Badań Medycznych, o których mowa  w art. 15 ust. 2 Ustawy o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. 2019, poz. 447),  środki finansowe na realizację Projektu zostaną pokryte w 100%  ze środków Agencji Badań Medycznych.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886