UniwersytetOcena odpowiedzi humoralnej w populacji narażonej na kontakt z wirusem SARS CoV 2: implikacje kliniczne, epidemiologiczne oraz organizacyjne w zakresie opieki zdrowotnej


Logo projektu:

Ocena odpowiedzi humoralnej w populacji narażonej na kontakt z wirusem SARS CoV 2: implikacje kliniczne, epidemiologiczne oraz organizacyjne w zakresie opieki zdrowotnej

Nr umowy:

2020/ABM /COVID19/0059


Okres realizacji:

1.05.2020-30.06.2022


Wartość projektu:

1 970 000 zł


Kierownik projektu:

prof. dr hab. Bogusław Machaliński


Koordynacja administracyjna:

Izabela Kuczyńska


Streszczenie projektu:

CELE PROJEKTU: Określenie dynamiki powstawania immunologicznej odpowiedzi humoralnej (poziom przeciwciał klas IgM, IgG, IgA w surowicy) u pacjentów z dodatnim wynikiem testu qPCR na obecność wiremii SARS-CoV-2, w zależności od przebiegu klinicznego infekcji. Ocena u tych pacjentów stężeń panelu cytokin oraz czynników angiogennych, wazokonstrykcyjnych, wazodylatacyjnych oraz krążących, regulatorowych mikroRNA i poziomu stresu oksydacyjnego, w celu określenia potencjalnego biomarkera predykcyjnego/panelu biomarkerów dla ustalenia przebiegu klinicznego infekcji i możliwości prognozowania jego rozwoju.

Nowy koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19 wykazuje dynamiczne tempo rozprzestrzeniania się w populacji światowej. SARS-CoV-2 przenoszony jest głównie drogą kropelkową, a także przez bliski kontakt z zakażonymi pacjentami, co sprawia, że personel medyczny należy do populacji wysokiego ryzyka. COVID-19 kończy się śmiercią w 3% przypadków, jednak w gęsto zaludnionych obszarach może powodować większą śmiertelność. Niestety dynamika odpowiedzi immunologicznej na nowy patogen u osób z COVID-19 w różnych stadiach choroby pozostaje nieznana. Z tego powodu staje się kluczowe określenie dynamiki powstawania immunologicznej odpowiedzi humoralnej w trakcie zakażenia na podstawie oceny poziomu przeciwciał klas IgM, IgG, IgA w surowicy pacjentów z dodatnim wynikiem testu genetycznego na obecność SARS-CoV-2 oraz objawami COVID-19 i następcze odniesienie go do poziomu przeciwciał u osób z bezobjawowym przebiegiem zakażenia, a także u pracowników służby zdrowia, w formie badania przesiewowego, w celu ustalenia rzeczywistej subpopulacji mającej bezpośredni kontakt z SARS-CoV-2 i przechodzącej infekcję w sposób bezobjawowy z nabyciem odporności. Istotny nacisk będzie także położony na ustalenie czy na podstawie przeprowadzonych korelacji biochemiczno-klinicznych można wskazać nowe markery diagnostyczne zakażenia SARS-CoV-2 wykrywane bezpośrednio we krwi obwodowej chorych i obejmujące krążące, regulatorowe mikroRNA, a także wybrane czynniki naczyniopochodne ze względu na zdolność wnikania SARS-CoV-2 do komórek śródbłonka uwarunkowaną ekspresją w nich receptora ACE2. Ostatecznie, na podstawie uzyskanych wyników serologicznych i biochemicznych możliwa będzie reorganizacja opieki zdrowotnej zwłaszcza w oddziałach szpitalnych szczególnie narażonych na transmisję wirusa. To ostatnie zagadnienie wymaga również odpowiedzi na pytania objęte analizą uwarunkowań prakseologicznych, administracyjnych i prawnych. Dotyczy to zwłaszcza kwestii statusu lekarza i personelu pomocniczego, ich praw i obowiązków w sytuacjach pandemicznych, a także reguł organizacji służby zdrowia na wypadek wystąpienia stanów nadzwyczajnych. Walor aplikacyjny tych ustaleń przyczyni się do zmian organizacyjnych otoczenia czynności leczniczych oraz reorganizacji podmiotów opieki zdrowotnej.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886