UniwersytetKatedra i Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Mariola Marchlewicz


Zespół:

  • dr n. med. Magdalena Boer
  • prof. dr hab. n. med. Tadeusz Dębniak
  • dr n. med. Magdalena Kiedrowicz
  • dr n. med. Monika Różewicka-Czabańska

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Nauki o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Katedra i Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów na kierunkach Lekarski, Lekarski English Program, Lekarsko-Stomatologiczny i Kosmetologia, prowadzi specjalizacje lekarzy z zakresu dermatologii i wenerologii, staże dla lekarzy specjalizujących się w medycynie rodzinnej, pediatrii, stomatologii; ogólnopolski kurs specjalizacyjny dla lekarzy z zakresu Mikologia Kliniczna. Klinika zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób skóry, błon śluzowych i przydatków, chorób wenerycznych, chorób alergicznych, immunoterapią alergenową, diagnostyką czerniaka i nieczerniakowych raków skóry, diagnostyką mikologiczną, fototerapią, laseroterapią, krioterapią i kriochirurgią, trichoskopią oraz programami lekowymi w umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej, aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawów, przewlekłej pokrzywce spontanicznej, pierwotnych chłoniakach skórnych T-komórkowych oraz w RTDL - Leczenie ropnego zapalenia gruczołów apokrynowych. 


Podległe jednostki:

  • Pracownia Alergologiczna
  • Pracownia Mikologiczna
  • Gabinet Światłolecznictwa
  • Poradnia Chorób Skórnych i Wenerycznych


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Mariola Marchlewicz

Profesor Mariola Marchlewicz jest absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Stopień naukowy dr n. med. uzyskała w 1993r, dr hab. w roku 2005, profesora nadzw. PUM w 2010, tytuł profesora uzyskała w 2012r. Specjalizację pierwszego stopnia z dermatologii i wenerologii uzyskała w 1990, a drugiego stopnia w 1995. Od 2012 do 2020r. była Kierownikiem Zakładu Dermatologii Estetycznej PUM. Od 2011 do 2020 pełniła funkcję Zastępcy Lekarza Kierującego Kliniką Chorób Skórnych i Wenerycznych PUM. Od 2020 do chwili obecnej Prof. dr hab. n. med. Mariola Marchlewicz pełni funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych PUM. Dorobek naukowy Prof.M. Marchlewicz to ok.100 publikacji oryginalnych w czasopismach naukowych, 4 prace poglądowe, 2 artykuły popularno-naukowe oraz współautorstwo 12 rozdziałów w książkach oraz ok.130 komunikatów prezentowanych na zjazdach i konferencjach naukowych. Ponadto uczestniczyła w realizacji 3 projektów badawczych KBN. Była promotorem 4 zakończonych i jest opiekunem 3 wszczętych przewodów doktorskich. Główne zainteresowania naukowo-badawcze Prof. M. Marchlewicz związane są z badaniami nad wpływem różnych czynników na morfologię i funkcję skóry a także z badaniami nad morfologią, fizjologią i patologią narządów męskiego układu płciowego. W ramach działalności naukowej współpracuje z Zakładem Genetyki PUM, Samodzielną Pracownią Dermatologii Estetycznej, Zakładem Histologii, Embriologii i Cytofizjologii, Zakładem Histologii i Biologii Rozwoju, Zakładem Biochemii, Zakładem Dietetyki PUM. 


Adres jednostki:

72-010 Police, ul. Siedlecka 2, piętro III


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 39 24

E-mail: klinderm@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886