UniwersytetKatedra i Zakład Ginekologii i Zdrowia Prokreacyjnego (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa


Zespół:

  • dr n. zdr. Joanna Błażejewska Jaśkowiak
  • dr n. zdr. Dorota Branecka-Woźniak
  • mgr Marcelina Migdał

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Nauki o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Katedra i Zakład Ginekologii i Zdrowia Prokreacyjnego prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz  Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej PUM.  
W zakresie działalności dydaktycznej Katedra zajmuje się nauczaniem szeroko pojętej prokreacji w tym opieki pielęgniarskiej kobiet i ich rodzin .Praca naukowa skupia się na medycynie rozrodu, prokreacji człowieka oraz ginekologii w tym: poszukiwaniu biomarkerów jakości komórek rozrodczych celem poprawy skuteczności leczenia niepłodności oraz wielopłaszczyznowej ocenie jakości życia kobiet i ich rodzin w każdym okresie życia.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa

Prof. Rafał Kurzawa ukończył PAM w 1992 roku z wyróżnieniem. W 1995 roku obronił rozprawę doktorską z dziedziny embriologii i medycyny rozrodu .W 1996 roku uzyskał I°, a w 1999 roku II°  specjalizacji z wyróżnieniem  w zakresie ginekologii i położnictwa. W 2002 uzyskał tytuł doktora habilitowanego W 2008 roku uzyskał najważniejszy europejski stopień specjalizacji w zakresie embriologii klinicznej (Senior Clinical Embryologist) certyfikowany przez Europejskie Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii W 2009 roku uzyskał nominację profesorską. W 2015 roku uzyskał tytułu specjalisty w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. Z sukcesem przeprowadził klinikę TFP Fertility Vitrolive przez proces integracji z europejskim porozumieniem na rzecz płodności TFP. Głównymi dziedzinami ginekologii, którymi się zajmuje, są: kompleksowe leczenie niepłodności małżeńskiej: endokrynologia niepłodności, techniki wspomaganego rozrodu oraz chirurgia ginekologiczna. Jest wielokrotnym stypendystą Uniwersytetu w Antwerpii i Wolnego Uniwersytetu w Brukseli, czołowych europejskich ośrodków zajmujących się leczeniem niepłodności.

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, długoletni Przewodniczący Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Przewodniczący Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, członek Towarzystwa Biologii Rozrodu, Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (ASRM). W ramach upowszechniania wiedzy wśród społeczeństwa, aktywnie angażuje się w projekty edukacyjno-naukowe powołane w celu promocji profilaktyki płodności i leczenia niepłodności. Od 2018 roku Partner w jednej z największych grup zrzeszających kliniki leczenia niepłodności w Europie – The Fertility Partnership (TFP). Autor szeregu prac naukowych dotyczących problematyki niepłodności, często publikowanych w renomowanych czasopismach lekarskich. Za działalność naukową otrzymywał kilkakrotnie nagrody JM Rektora PAM/PUM


Adres jednostki:

71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 48 Bud. 8


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 480 09 20

E-mail: creatio@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886