UniwersytetSamodzielna Pracownia Antropogenetyki i Gerontobiologii


bg

Kierownik jednostki

prof. dr hab. Grażyna Adler

71 – 210 Szczecin, ul. Żołnierska 48
tel. +48 (91) 48 00 958
grazyna.adler@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886