UniwersytetSamodzielna Pracownia Antropogenetyki i Gerontobiologii (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. zdr. Grażyna Adler


Zespół:


Wydział w strukturze PUM:

Wydział Nauki o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Samodzielna Pracownia Antropogenetyki i Gerontobiologii prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu. Zajmuje się również badaniami obejmującymi udział genetycznych czynników ryzyka trombofilii w poronieniach samoistnych i udarach u młodych dorosłych, a także genetycznym podłożem choroby Leśniowskiego-Crohna. W pracowni prowadzone są badania populacyjne, rozpowszechnienia wybranych wariantów genetycznych w populacjach, polskiej, bośniackiej i hercegowińskiej i białoruskiej. Działalność prowadzona jest na Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie. Jednostka posiada własne laboratorium biologii molekularnej.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. zdr. Grażyna Adler

Prof. dr hab. n. zdr. Grażyna Adler, uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych  w 1999 roku, w 2012 roku doktora habilitowanego nauk medycznych, a w 2018 tytuł, profesora. Specjalista w dziedzinie Zdrowia Publicznego, diagnosta laboratoryjny. Od 2012 roku, kierownik, Samodzielnej Pracowni Antropogenetyki i Gerontobiologii. Autorka licznych publikacji naukowych. Odbyła staże w ośrodkach: Laboratory for Molecular Medicine, Center for Genetics, Medical Faculty, University of Sarajevo oraz International Burch University Faculty of Engineering and Information Technologies, w Sarajewie, w Bośni i Hercegowinie. Prowadzi współpracę z Medical Faculty, University of Sarajevo i Department of Gastroenterology and Hepatology, University Clinical Center Tuzla, w Bośni. Jest promotorem rozpraw doktorskich zarówno w kraju jak i poza granicami (w Bośni i Hercegowinie). Należy do grona ekspertów NCBiR. Członek m.in. PTDL, PTG,  honorowy członek Association of Biochemists and Molecular Biologists in Bosnia and Herzegovina.


Adres jednostki:

ul. Żołnierska 48, 71-210 Szczecin, Wydział Nauk o Zdrowiu PUM, II piętro


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 48 00 958

E-mail: gerontob@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886