UniwersytetKatedra i Zakład Chorób Dzieci i Pielęgniarstwa Pediatrycznego (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Grażyna Czaja-Bulsa


Zespół:

  • dr n. zdr. Agata Marasz
  • dr n. zdr. Barbara Musiał
  • dr n. med. Dorota Streker

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Nauki o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Zakład prowadzi zajęcia z pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego ( na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo), Pielęgniarstwa Neonatologicznego (na kierunku Położnictwo), dietetyki pediatrycznej (na kierunku Dietetyka) oraz fizjoterapii u dzieci (na kierunku Fizjoterapia). Działalność naukowa katedry dotyczy diagnostyki, przebiegu i leczenia alergii pokarmowej w wieku dziecięcym oraz diagnostyki i leczenia innych chorób przewodu pokarmowego, zwłaszcza chorób zależnych od glutenu. Aktualnie prowadzone badania dotyczą przydatności oznaczeń markerów jelitowych (kalpoprotektyny, zonuliny, eozynofilowego bałka X oraz defensyny beta) w diagnostyce alergii na białka mleka krowiego u niemowląt. 


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Grażyna Czaja-Bulsa

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Czaja-Bulsa jest specjalistą pediatrii, alergologii, gastrologii i gastrologii dziecięcej. Ukończyła również Studia Zarzadzania w Służbie Zdrowia. Studia na Wydziale Lekarskim ukończyła w 1982 r. Od tamtej pory jest zatrudniona na PUM, początkowo w I Klinice Pediatrii, następnie kierowała Kliniką Pediatrii, Gastrologii i Reumatologii Dziecięcej. Obecnie prowadzi działalność ambulatoryjną. Początkowo zajmowała się stopniem uszkodzenia funkcji jelita (trawienie kontaktowe, występowanie zespołu złego wchłaniania) u dzieci w trakcie podtrzymywania remisji ALL (doktorat), następnie obrazem klinicznym, immunologicznym oraz histologicznym u dzieci z IgE-zależną alergią na pszenicę (praca habilitacyjna). Analizowała również występowanie chorób alergicznych, swoistych IgE oraz wyników prick testów u dzieci z ciąż bliźniaczych jedno- i dwujajowych. Badała występowanie sIgG oraz sIgG4 w alergii pokarmowej oraz w innych chorobach przewodu pokarmowego u dzieci. W kolejnych latach prowadziła badania nad innymi chorobami zależnymi od glutenu (celiakia, nieceliakalna nadwrażliwość na gluten). Ostatnio zajmuje się diagnostyką i leczeniem dzieci z alergią pokarmową.


Adres jednostki:

71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 48


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 480 09 29, +48 91 480 09 51

E-mail: sppp@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886