UniwersytetKatedra i Zakład Chorób Dzieci i Pielęgniarstwa Pediatrycznego


bg

Kierownik jednostki

prof. Grażyna Czaja-Bulsa

71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 48
tel. 91 4800951
zd.p.pediatrycznego@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886