UniwersytetSamodzielna Pracownia Neurokognitywistyki Stosowanej i Logopedii Klinicznej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr n. med. Dariusz Jeżewski


Zespół:

  • dr n. zdr. Natalia Przybyła
  • lek. med. Paweł Kawale
  • mgr Marzena Susczyk

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Nauki o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Samodzielna Pracownia Neurokognitywistyki Stosowanej i Logopedii Klinicznej PUM powstała w roku akademickim 2022/2023 na bazie działającego od 2019 roku Zakładu Neurokognitywistyki Stosowanej PUM wraz z utworzeniem w Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM kierunku Logopedia Kliniczna z terapią zajęciową.

Jednostka aktualnie prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu dla kierunków: 

Psychologia Zdrowia ( studia magisterskie )

Przedmiot: Zarysy Neurobiologii, Podstawy Neurokognitywistyki, Podstawy neurologii. Neurokognitywistyka stosowana 

Logopedia kliniczna z terapią zajęciową  (I stopień)

Przedmiot: Podstawy logopedii, Podstawy pracy logopedy, Fonetyka i fonologia, Dyslalia, Podstawy Psychologii, Neuropsychologia, Podstawy neurologii, Podstawy Neurokognitywistyki

Fizjoterapia ( studia magisterskie ) 

Przedmiot: Rehabilitacja w Neurologii i neurochirurgii 

Pielęgniarstwo (I i II stopień) 

Przedmiot: Neurologia

Kosmetologia (I stopień)

Przedmiot: Estetyka

Kształcenie studentów odbywa się  w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W Pracowni również realizują swój program doktoranci Szkoły Doktorskiej PUM. 

Zajęcia dydaktyczne realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną posiadającą odpowiednie wykształcenie i doświadczenie do prowadzenia przypisanych Jednostce przedmiotów na wybranych kierunkach studiów w PUM.

W Pracowni realizowane są prace magisterskie dla kierunku Psychologia Zdrowia.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem tradycyjnych metod nauczania, e-learningu, a także symulacji medycznej w CSM z wykorzystaniem tzw. pacjenta symulowanego.  

W zakresie działalności naukowo-badawczej Samodzielna Pracownia Neurokognitywistyki Stosowanej i Logopedii Klinicznej zajmuje się następującymi tematami: 

  • Znaczenie zakrętu wrzecionowatego w mózgu człowieka w koordynacji wzrokowo-przestrzennej.
  • Rola móżdżku w zakresie funkcji poznawczych człowieka.
  • Rola endogennych potencjałów wywołanych P300 w obiektywnej ocenie funkcji poznawczych ludzi z różnymi patologiami neurologicznymi.
  • Znaczenie i wpływ głębokiej stymulacji mózgu DBS stosowanej w leczeniu chorych z chorobą Parkinsona na funkcje poznawcze.
  • Neuropsychologiczne i neuroanatomiczne podstawy zachowań empatycznych w zdrowiu i  patologii

Samodzielna Pracownia Neurokognitywistyki Stosowanej i Logopedii Klinicznej ściśle współpracuje z Kliniką Neurochirurgii I Neurochirurgii Dziecięcej PUM oraz z Instytutem Filozofii i Kognitywistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

dr n. med. Dariusz Jeżewski

Dr n. med. Dariusz Jeżewski ukończył studia medyczne w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w 1988 roku. Stopień naukowy doktora nauk medycznych z wyróżnieniem uzyskał w Pomorskiej Akademii Medycznej w 1995 roku. Od 2017 roku kieruje Zakładem Neurokognitywistyki Stosowanej PUM, a od 2022 roku Samodzielną Pracownią Neurokognitywistyki Stosowanej i Logopedii Klinicznej WNOZ PUM. Na stałe jako lekarz neurochirurg realizuje się w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej PUM w USK1 w Szczecinie od 1988 roku. Specjalizację z neurochirurgii i neurotraumatologii uzyskał w 1995 roku. W Klinice pełni funkcję Koordynatora Kliniki. Odbywał staże w renomowanych ośrodkach neurochirurgicznych w Europie i USA. Do praktyki neurochirurgicznej, na grunt szczeciński, jako pierwszy w leczeniu chorób neurochirurgicznych wprowadził metody neuroendoskopowe (1996) i technikę neuronawigacji (1999), leczenie spastyczności pompami intratekalnymi (2004), leczenie bólu rdzeniowymi neurostymulatorami przeciwbólowymi (2008) i neurostymulacją podskórną (2015). W 2010 roku wykonał pierwszą operację głębokiej stymulacji mózgu DBS metoda stereotaktyczną w leczeniu choroby Parkinsona. Poza neurochirurgią czynnościową wykonuje operacje z zakresu neurochirurgii naczyniowej i neuroonkologii oraz chorób kręgosłupa. 

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Należy do Światowej Federacji Neurochirurgów i Europejskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Posiada Certyfikat Europejskiego Towarzystwa Neurochirurgów Dziecięcych.

Specjalista wojewódzki w zakresie neurochirurgii dla województwa zachodniopomorskiego w latach 1996-1998. Kierownik studiów podyplomowych w PUM „Neurokognitywistyka w zdrowiu i patologii” i „Neurokognitywistyka wieku dojrzałego”  realizowanych w PUM w latach 2013-2014 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prezes Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego. Współorganizator Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Współorganizator  Neurokonferencji „Zmysł udziału” dla nauczycieli województwa zachodniopomorskiego.

Jest promotorem prac magisterskich promotorem pomocniczym rozpraw doktorskich w WNOZ. Jest autorem i współautorem ponad 70 publikacji i doniesień naukowych. Od 2018 Senior Reviewer Fullbright Foundation.

Odznaczony Złotą Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego za zasługi dla Regionu i Medalem za zasługi dla miasta Szczecin.


Adres jednostki:

ul. Chłapowskiego 11, 70 - 103 Szczecin, parter


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 441 47 36

E-mail: neurokognitywistyka@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886