UniwersytetZakład Histologii i Biologii Rozwoju (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr hab.n.med. Małgorzata Piasecka


Zespół:

  • mgr Monika Donatowicz-Siwiela
  • dr n. med. Gill Kamil
  • dr n. med. Marta Grabowska
  • dr n. zdr. Joanna Jakubik-Uljasz
  • mgr inż. Ewa Kunowska
  • mgr Monika Oganowska
  • dr n. med. Aleksandra Rosiak-Gill

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Nauki o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Zakład Histologii i Biologii Rozwoju prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów na Wydziale Nauk o Zdrowiu z zakresu histologii, cytofizjologii, biologii rozwoju człowieka, genetyki i zaburzeń płodności męskiej oraz na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej  z zakresu podstawowej analizy nasienia ludzkiego. W ramach działalności naukowej prowadzone są badania dotyczące niekonwencjonalnej oceny seminologicznej z uwzględnieniem ważnych biomarkerów plemników/nasienia (ocena integralności genomu plemników, ich zdolności wiązania się z kwasem hialuronowym i potencjału oksydacyjno-redukcyjnego nasienia) u mężczyzn z różnymi przyczynami niepłodności oraz wpływu różnych schematów leczenia immunosupresyjnego na gonadę męską i najądrze szczura, a także wpływu diety o zmiennym składzie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych na gonadę męską i wątrobę myszy (ocena morfologiczna i immunohistochemiczna akwaporyn i wybranych markerów stanu zapalnego).


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

dr hab.n.med. Małgorzata Piasecka

Dr hab. n. med. Małgorzata Piasecka w 1980 r. uzyskała tytuł magistra biologii ze specjalnością biologii molekularnej i specjalizacją biochemii (UAM w Poznaniu). Stopień naukowy dr n. med. otrzymała  w 1992 r., a w 2008 r. dr habilitowanego, z kolei w 2010 r. dyplom specjalisty w dziedzinie zdrowie publiczne. Od 2011 r. kierownik Centrum Kształcenia Podyplomowego PUM. Twórca Pracowni Andrologicznej w ramach Zakładu Histologii i Biologii Rozwoju. Autorka około 100 publikacji w języku polskim i angielskim, głównie z zakresu fizjologii i patologii układu płciowego męskiego, ze szczególnym uwzględnieniem niekonwencjonalnej diagnostyki seminologicznej. Uczestniczka projektów naukowo-badawczych finansowanych m.in. w ramach konkursów krajowych.  Promotor 8 doktoratów (5 zakończonych nadaniem stopnia doktora). Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Histo- i Cytochemików i Polskiego Towarzystwa Andrologicznego (PTA), członek  International Society of Andrology, członek w Komitecie ds. Certyfikatu z zakresu andrologii klinicznej. Współorganizator/organizator konferencji naukowych. Redaktor pomocniczy w „Reproductive Biology” (2011–2015), obecnie redaktor naczelny „Postępów Andrologii Online” i redaktor pomocniczy w „Folia Histochemica et Cytobiologica”. Redaktor naukowy książki (2013 r.). Otrzymała zespołową nagrodą naukową Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (1997), nagrodę Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki im. Wacława Mayzla (2013 r.) i nagrodę specjalną PTA (2014 r.). 


Adres jednostki:

ul. Żołnierska 48 71-210 Szczecin, Bud.WNoZ, piętro 2


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 48 00 908

E-mail: zdhbr@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886