UniwersytetZakład Nauk Humanistycznych w Medycynie


bg

Kierownik jednostki

dr hab n. zdr. Bożena Mroczek

70-103 Szczecin, ul. gen. Dezyderego Chłapowskiego 11 (dawna Grudziądzka 31)
tel. (91) 4414 751
sppsl@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886