UniwersytetZakład Nauk Humanistycznych i Terapii Zajęciowej


Kierownik jednostki:

dr n. zdr. Anna Knyszyńska


Zespół:

 • mgr Magdalena Kondrat
 • dr n. zdr. Marcin Scech
 • dr n. zdr. Weronika Wolińska

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Nauki o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

W Zakładzie Nauk Humanistycznych i Terapii Zajęciowej odbywa się kształcenie studentów wszystkich kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu. Prowadzone są następujące przedmioty:

 • Dydaktyka fizjoterapii
 • Emisja głosu
 • Dydaktyka medyczna
 • Historia wychowania
 • Język migowy
 • Logorytmika
 • Metodyka pracy dydaktyczno - wychowawczej z jednostką i grupą
 • Pedagogika
 • Pedagogika ogólna
 • Podstawy dydaktyki ogólnej i medycznej
 • Wprowadzenie do terapii zajęciowej
 • Faculty of Health Sciences - Medicine


Główny obszar zainteresowań w zakresie działalności naukowo badawczej obejmuje poszukiwanie czynników modyfikujących funkcjonowanie zdrowotne i psychospołeczne człowieka w różnym wieku oraz różnym stanie psychofizycznym.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

dr n. zdr. Anna Knyszyńska

Ukończyła studia na kierunkach: Pedagogika specjalna (2010) – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (2013) – Collegium Balticum oraz Fizjoterapia (2014) – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe - Fizjoterapia w onkologii i profilaktyce chorób nowotworowych PUM.

Stopień doktora nauk o zdrowiu uzyskała w 2019 roku.

Od 2014 roku zatrudniona w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej. Od 2022 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Nauk Humanistycznych i Terapii Zajęciowej.

Członek Wydziałowego Zespołu do Spraw Zapewniania Jakości Kształcenia.

Główne obszary zainteresowań dotyczą funkcjonowania zdrowotnego i psychospołecznego dzieci oraz osób dorosłych, a także czynników modyfikujących ich funkcjonowanie.
Współautorka 45 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim.

Opiekun Koła Naukowego SENSUS, powstałego w 2022 roku przy Zakładzie Nauk Humanistycznych i Terapii Zajęciowej. Ponadto Promotor prac magisterskich.

Tańczy i śpiewa promując kulturę ludową od 2000 roku. Aktualnie kierownik Zespołu Pieśni i Tańca Pomorza Zachodniego PUM


Adres jednostki:

70-103 Szczecin, ul. gen. Dezyderego Chłapowskiego 11 , I piętro


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 441 47 36

E-mail: znhitz@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886