UniwersytetZakład Farmakologii Ogólnej i Farmakoekonomiki (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Bogusław Czerny


Zespół:

  • dr n. med.Izabela Uzar

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Nauki o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Zakład Farmakologii Ogólnej i Farmakoekonomiki prowadzi działaność dydaktyczną dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu - pielęgniarstwa, położnictwa, kosmetologii, dietetyki, dietetyki klinicznej, ratownictwa medycznego i fizjoterapii oraz studentów biotechnologii - Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej. Zakres badań naukowych obejmuje Analizę polimorfizmów i ekspresji genow związanych z osteoporozą, poszukiwanie nowych markerów genetycznych chorób metabolicznych kości w celu profilaktyki, diagnostyki i opracowania nowych sposobów terapii oraz szerszego poznania podłoża molekularnego i rozwoju osteoporozy pomenopauzalnej i zaburzeń mineralizacji u młodych kobiet z zespołem hiperandrogenizacji. Przedmiotem naukowych zainteresowań jest również wykywanie krążących komórek nowotworowych(CTC) pochodzenia epiteliainego u pacjentów z nowotworami przy użyciu skaningowego mikroskopu fluorescencyjnego Cytotrack w celu udoskonalenia diagnostyki i oceny skuteczności leczenia. 


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Bogusław Czerny Kierownik Zakładu  Farmakologii Ogólnej i Farmakoekonomiki od 2010 r. (wcześniej Samodzielnej pracowni Farmakoekonomiki).  Urodzony 14 maja 1957r.  W Krośnie. Studia medyczne w PAM w Szczecinie ukończył  w 1983r. Specjalizację w zakresie położnictwa i ginekologii uzyskał w 1989r.   Stopień naukowy doktora otrzymał w 1991r. na podstawie rozprawy " Wpływ kwercytyny na przebieg przewlekłego zatrucia związkami fluoru u Szczurów". habilitował się w 2006 roku w oparciu m.in. o pracę Wpływ wybranych antagonistów i nieswoistych agonistów receptora estrogenowego na przemianę cholesterolu do kwasów żółciowych u szczurów". Tytuł profesora uzyskał w 2011 roku. Autor bardzo licznych prac naukowych, wielokrotnie nagradzany przez Rektora PUM. Członek Polskiego Towarzystwa Farmakologii, Polskiego Towarzystwa Fititerapii, Polskiego Towarzystwa Ginekologii. W bieżącym roku został powołany na stanowisko dyrektora ds Naukowych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu. Członek Rady Redakcyjnej wydawnictwa "Herba Polonica"


Adres jednostki:

71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 48


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 48 00 951

E-mail:

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886