UniwersytetKatedra i Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej


bg

Kierownik jednostki

Prof. dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska

ul. Żołnierska 54, 71-210 Szczecin
tel. 91 4800 914
dfimfiz@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886