UniwersytetKatedra i Zakład Pielęgniarstwa


bg

Kierownik jednostki

Prof dr hab Elżbieta Grochans

ul. Żołnierska 48 Bud. 8 , 71 – 210 Szczecin
tel. (091) 48 00 910
zpropnp@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886