UniwersytetZakład Położnictwa i Patologii Ciąży (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr hab. n. med. Olimpia Sipak - Szmigiel prof. PUM


Zespół:

 • dr n. med. Dorota Ćwiek
 • dr n. zdr Krystyna Czechowska
 • mgr Agata Daszkiewicz
 • mgr Regina Powirska-Swęd
 • dr n. zdr Katarzyna Szymoniak
 • dr n. zdr. Małgorzata Zimny

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Nauki o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

W sferze zainteresowań jednostki są tematy związane z szeroko rozumianymi zadaniami i rolą położnej, badania mleka kobiecego oraz receptorów występujących w macicy i łożyskach ciąż wielopłodowych.

1. Zadania położnej wynikające ze współpracy w zespole terapeutycznym w opiece nad ciężarną, rodzącą, położnicą, noworodkiem i kobietą w każdym okresie jej życia, a w szczególności:

 • Ocena działań edukacyjnych wobec kobiet w okresie prokreacyjnym, ciężarnych i położnic.
 • Ocena wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy i raka sutka.
 • Ocena jakości życia i zapotrzebowania na wsparcie u kobiet w okresie połogu i kobiet leczonych ginekologicznie.
 • Komunikacja matki i dziecka w okresie życia wewnątrzłonowego.
 • Określenie społecznego zapotrzebowania kobiet na usługi okołoporodowe świadczone przez położne.
 • Ocena czasu i prawidłowości karmienia piersią oraz praktyk szpitalnych w aspekcie laktacji.

2. Wpływ karmienia piersią matek z cukrzycą ciążową i otyłością na parametry antropometryczne dziecka i poziomy wybranych hormonów

 • Ocena wpływu karmienia naturalnego na metabolizm glukozy i wrażliwość na insulinę u matek z cukrzycą ciążową i otyłością.
 • Ocena przebiegu laktacji u kobiet otyłych i z cukrzycą ciążową.

3. Wpływ czynników medycznych, genetycznych, psychologicznych i środowiskowych na zdrowie kobiet ciężarnych i nieciężarnych  • Ocena występowania receptorów oksytocynowych  oraz  estrogenowych i progesteronowych w macicy i łożyskach ciąż wielopłodowych.

 • Ocena występowania metali ciężkich i innych pierwiastków w pępowinie, łożysku, błonach płodowych i macicy w ciąży pojedynczej i bliźniaczej
 • Ocena przepływu krwi w tętnicach macicznych w pierwszym trymestrze ciąży z zagrażającym poronieniem.
 • Analiza wpływu medycznych, psychologicznych i społecznych czynników, na ciążę wielopłodową i pojedynczą.
 • Porównanie metod indukcji porodu u ciężarnych w Polsce i w Niemczech
 • Ocena wpływu hormonów zawartych we krwi i mleku matki (greliny, leptyny, adiponektyny, insuliny) na parametry antropometryczne dzieci karmionych piersią.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

dr hab. n. med. Olimpia Sipak - Szmigiel prof. PUM

dr hab. n. med., prof. PUM Kierownik Zakładu Położnictwa i Patologii Ciąży od 2017r.  Studia medyczne w PAM w Szczecinie ukończyła w 1986r. Stopień naukowy doktora otrzymała w 1993r. Na podstawie rozprawy "Wpływ trapidilu na ciśnienie tętnicze krwi , na reakcję presyjną na angiotensynę II i na stężenie prostacykliny i tromboksanuw osoczu krwi u ciężarnych i nieciężarnych królic". Habilitowała się w 2009 roku w oparciu m.in. o pracę : "Rola antygenów HLA-G i sHLA-G w ciąży wysokiego ryzyka" Członkini między innymi, PTG, PTMP, PTMR. autor i współautor licznych prac naukowych, wielokrotnie nagradzana przez Rektora PUM.


Adres jednostki:

71-210 Szczecin, Ul. Żołnierska 48


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 48 00 951

E-mail: polpatc@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886