UniwersytetSamodzielna Pracownia Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej


Kierownik jednostki:

dr n. med. Magdalena Kamińska


Zespół:

  • dr n. zdr. Magdalena Kuczyńska
  • dr n. zdr. Mariola Konecka
  • dr n. med. Joanna Pierzak-Sominka

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Nauki o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Pracownia prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na kierunkach: 

  • Pielęgniarstwo,
  • Położnictwo,
  • Dietetyka kliniczna,
  • Kosmetologia,
  • Fizjoterapia.

Pracownia prowadzi badania nad starzeniem się człowieka w aspekcie medycznym, psychologicznym i socjologicznym, a także nad wczesną identyfikacją symptomów zespołu słabości (FS, frailty syndrome).


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

Dr n. med. Magdalena Kamińska jest absolwentką Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Stypendystka Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2005/2006. W 2012 roku obroniła rozprawę doktorską pt. „Ocena czynników ryzyka upadków u osób w wieku geriatrycznym”, wyróżnioną w ramach VI Konkursu Naukowego z okazji XII Zjazdu Naukowego PTG pod hasłem „Gerontologia wobec nowych wyzwań”. Od 2018 roku pełni funkcję kierownika Samodzielnej Pracowni Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej. Twórczyni programów kształcenia i osoba odpowiedzialna za proces kształcenia studentów na wszystkich kierunkach Wydziału Nauk o Zdrowiu w zakresie m. in. geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego, opieki długoterminowej i paliatywnej. Prowadzi badania nad starzeniem się człowieka, a także nad wczesną identyfikacją symptomów zespołu słabości. Od 2020 Pełnomocnik Dziekana ds. programu ERASMUS+ na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Członkini Rady Naukowej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie Nauki o Zdrowiu na kadencję 2021-2023. Pomysłodawczyni, inicjatorka i koordynatorka pierwszego w Polsce Medycznego Uniwersytetu Seniora przy PUM w Szczecinie. Została wielokrotnie uhonorowana nagrodami Rektora PUM za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Oddział w Szczecinie (stanowisko sekretarza, kadencja 2020-2024).


Adres jednostki:

71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 48


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 48 00 920, fax +48 91 48 00 923

E-mail: sprodt@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886